Lægevidenskab

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET bidrager til uddannelse af kommende læger på flere niveauer.

​​​​​​​

Klinikken er gennem sine professorer og lektorer involveret i prægraduat undervisning ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Udover undervisning af medicinstuderende, er klinikken involveret i undervisning af studerende indenfor f.eks. humanbiologi og fysik.

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET har flere uddannelsesstillinger for læger der ønsker at specialisere sig i klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Uddannelse af kommende læger og speciallæger foregår både på Blegdamsvej og Glostrup.

Gennem kortere fokuserede ophold bidrager klinikken også til speciallægeuddannelsen i bl.a. urologi, nefrologi og radiologi. Sidst, men ikke mindst, er der tilknyttet et stort antal PhD- og specialestuderende til klinikken (se mere under forskning​).

Klinikkens undervisningsaktiviteter er akkrediteret af Sundhedsstyrelsen og UEMS (Accreditation of Nuclear Medicine Training Centres Committee of the Section of Nuclear Medicine of the European Union of Medical Specialists).

Redaktør