​​​

Uddannelse og undervisning

​Uddannelse er en vigtig del af hverdagen for alle ansatte i Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET. Det gælder både egen videreuddannelse, men også uddannelse af studerende og kolleger fra andre hospitaler, både nationalt og internationalt. Klinikken leverer omfattende undervisnings programmer til ansatte på andre nuklearmedicinske og radiologiske klinikker i Danmark og i de nordiske lande.​