Apparatur

Skannere, kameraer, cyklotroner og andet professionelt apparatur i Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET.

​​

> Oversigt over klinikkens større udstyr

Gammakameraer

Klinikken har fire gammakameraer med enkelthoveder samt fire kameraer, der er tohovedet. Tre af kameraerne er såkaldte SPECT-CT kameraer, hvor kamerahovederne kan rotere rundt om patienten, og der kan samtidig udføres en CT-scanning.

Forud for selve undersøgelsen med gammakamera får patienten en indsprøjtning med et radioaktivt lægemiddel, der udsender gammastråler. Når patienten undersøges i gammakameraet, registreres den udsendte gammastråling, og ved hjælp af computerberegninger dannes et billede, der viser hvordan det radioaktive lægemiddel har fordelt sig i kroppen/aktuelle organ. 


Der anvendes forskellige radioaktive læge midler til undersøgelse af forskellige organer.

Lungefunktionsapparatur

Klinikken har forskelligt apparatur som anvendes til måling af lungernes funktionsevne. Noget bruges til simpel måling af luftens maksimale hastighed ind og ud af munden.

Mere avanceret apparatur som fx en bodyboks kan måle den samlede lungekapacitet, eller lungemembranens diffusionsevne eller afsløre evt. astma.

Whole body counter

Afsnittet råder over en whole body counter (helkropstæller) med 2 tællekamre, som kan måle den naturlige radioaktive stråling, der udsendes fra menneskekroppen.

Resultaterne fra målingerne kan bruges til at bestemme kropssammensætningen. Det vil sige, hvilke grundstoffer der er i kroppen og i hvilke mængder. Desuden anvendes helkropstælleren til forskning med sporstoffer, samt til kontrolmåling af personer, der har været udsat for radioaktiv forurening.

PET-skannere og cyklotroner

I PET og Cyklotronenheden har vi fire PET/CT-skannere, samt en ”high resolution” hjerne PET.

Vi har to cyklotroner. En Scanditronix 32 MeV cyklotron fra 1990, og en mindre CTI cyklotron fra 2005. Der producerer kliniske PET isotoper hver dag fra kl. ca. 04 -morgen; så isotoperne er klar distribution til andre hospitaler samt til egne patienter kl. 08.

Vi producerer også særlige isotoper og tracere til forskning og udvikling - bl.a. i samarbejde med Neurobiologisk Forskningsenhed ved professor Gitte Moos Knudsen og CIMBI.

Som et af de få steder i Europa kan vi producerer alfa-emitter, der produceres til fælles forskningsprojekt med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg og The Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, NY.


Alt udstyr i PET og Cyklotronenheden doneret af "The John and Birthe Meyer Foundation".


Redaktør