Cluster for Molecular Imaging

​Cluster for Molecular Imaging driver en core facilitet til molekylær billeddannelse af dyr.

​Nuklearmedicinske teknikker (SPECT & PET) bliver i stigende omfang brugt til studier af små dyr, f.eks i forbindelse med udvikling af nye sporstoffer og lægemidler. For at sikre den bedste brug af disse teknikker suppleres de med morfologisk billeddannelse (f.eks. CT) og metoder som optisk billeddannelse i form af bioluminiscense og fluorescens.

​Core faciliteten omfatter følgende udstyr:

  • SPECT-skanner til små dyr
  • PET/CT skanner til små dyr
  • MR skanner til små dyr
  • Udstyr til optisk billeddannelse

Core faciliteten har især fokus på grundforskning og 'translational' forskning, idet metoderne er potentielt overførbare til klinikken. Den drives af Cluster for Molecular Imaging. Såvel clustret som core faciliteten ledes af professor Andreas Kjær.

Kontakt Professor Andreas Kjær, e-mail: andreas.kjaer@regionh.dk

Redaktør