Kvalitet og akkreditering

​Med ISO15189-akkrediteringen er Afdeling for Genomisk Medicin tildelt anerkendelse af, at afdelingen udfører sine analyser på kompetent vis og lever op til nationale og internationale standarder inden for feltet.

Kvalitet er en kerneværdi for Afdeling for Genomisk Medicin. Afdelingen har derfor to kvalitetsansvarlige, som til stadighed følger og forbedrer kvaliteten af analyserne for at forebygge og rapportere fejl.

Afdeling for Genomisk Medicin er ISO15189 akkrediteret af DANAK, som er det nationale akkrediteringsorgan for virksomheder med medicinske ydelser. 

Normen specificerer krav til kvalitet og kompetence i medicinske laboratorier, så man lever op til nationale og internationale standarder inden for feltet.

Afdeling for Genomisk Medicin er således blevet kontrolleret og efterprøvet i forhold til, hvordan afdelingen lever op til sine forpligtelser, når det gælder fx rutiner og procedurer, ledelsesprocesser og medarbejdernes kompetence. Også alt teknisk udstyr er kontrolleret for om det er kalibreret og egnet til opgaven, og om måleresultaterne er pålidelige og korrekt registrerede.

Akkreditering er foretaget efter standard ISO15189 og tildelt i maj 2018 og gælder herefter for 4 år.

Afdelingen deltager desuden i eksterne kvalitetsprogrammer og -projekter,  herunder det nyligt etablerede Nordic Alliance for Clinical Genomics, hvor man søger at lave fælles standarder for NGS og patientsvar. 

Ved seneste Nordiske benchmarking vedrørende helgenomsekventering lå afdelingen helt i top.


Redaktør