Personale i Genomisk Medicin

Genomisk Medicin er bemandet med stærke fagligheder. De mange forskellige personalegrupper bidrager med hver deres ekspertviden i løsningen af afdelingen kerneydelser 

​Bioanalytiker fra Enhed for Genomisk Medicin. Foto: Tomas Bertelsen

Siden 2010 er Genomisk Medicin vokset til næsten 50 medarbejdere. Det permanente personale er sammensat af mange forskellige faggrupper fra bioanalytikere, lægesekretærer, molekylær- og humanbiologer, bioinformatikere
og læger.

Genomisk Medicin fik i 2017/2018 to nye professorer inden for bioinformatik, hver med et antal kandidat og ph.d.- studerende, som skal løfte forskningen yderligere.

De mange forskellige personalegrupper bidrager med hver deres ekspertviden til et levende og innovativt miljø. Flere medarbejdere kommer desuden fra stærke udenlandske institutioner, og dette har bidraget til at styrke afdelingens internationale profil.

Med baggrund i Genomcenter Øst og det nationale initiativ, styrker afdelingen styrke bemandingen yderligere i 2019. Et særligt fokusområde vil være datastruktur og opkobling til patientdatabaser, således at Genomisk Medicin
kan servicere sine brugere på en sikker og effektiv facon. Endelig vil afdelingen udvide sin bemanding inden for datatolkning på baggrund af den øgede aktivitet.

Ledelse

Professor, overlæge
Finn Cilius Nielsen 
Telefon: 3545 2223/51684532

Ledende bioanalytiker
Martin Skygge
Telefon: 21 13 83 93


Redaktør