NGS teknologi

​Afhængig af hvad der skal sekventeres og hvilken kvalitet input materialet har, tilbyder vi flere forskellige metoder til fremstilling af biblioteker, som skal sekventeres, heriblandt sekventering af små genpaneler, fuld exom sekventering, RNA-seq af ribosomal depleted total-RNA, mRNA, mikroRNA og sekventering af mikroorganismer.

Til Next Generation Sequencing anvender vi Illuminas teknologi og kan pt. tilbyde sekventering på HiSeq 2500, der har en sekventeringskapacitet på 1 Tb, hvor læselængden er på 125 baser. 

Dette svarer til sekventering af ca. 40 exomer per kørsel og tager ca. 11 dage. 

Udover denne High Troughput maskine anvender vi NextSeq 500, hvor der er lagt vægt på korte kørsler og muligheden for at sekventere mellem få exomer på under 48 timer. På NextSeq 500 sekventeres der med læselængder op til 150 baser. 

MiSeq sekvenatoren er designet til mindre genpaneler og amplikoner og kan læse op til 300 baser.

Redaktør