Microarray diagnostik

​Microarray teknologi er allerede et veletableret diagnostisk værktøj, som anvendes af de kliniske læger til at danne et overblik over patientens stadie, prognose og behandling.

Anvendelse af microarray teknologi er meget skånsom for patienten. Normal er et enkelt nålebiopsi eller blodprøve tilstrækkelig til at analysere gen ekspressionsprofil samt ændringer i gen- og kromosomalkopital. Desuden giver teknikken mulighed for at kunne generere et omfattende molekylært diagnostisk svar på meget kort tid. I gennemsnit tager microarray-baseret diagnostiske analyser 7-10 arbejdsdage fra prøve modtagelse til endelig svarafgivelse.

En stor del af de diagnostiske analyser omfatter Fase1 patienter, brystkræft subklassificering, analyse af tumorer af ukendt oprindelse og neuroblastoma patient stratificering. Vi tager gerne imod sjældne sygdomme, hvor vi i samarbejde med klinikkerne udarbejder en detaljeret analyse, der er relevant for patientens forløb.  

Gen ekspressionsanalyse benyttes til:

  • Molekylær subklassificering af brystkræft patienter
  • Diagnose af tumorer af ukendt oprindelse (UPT; unknown primary tumour)
  • Analyse af gener relevant for målrettet kræftbehandling
  • Diagnostik af sarkom

Gen kopitalsændringer analyseres med henblik på diagnose af:

  • Neuroblastoma (Genomisk Medicin er en del af SIOPEN konsortium)
  • Fase1 patienter, hvor specifik amplifikation eller deletion af gen(er) berettiger patienten for målrettet behandling
  • Sjældne børnetumorer
  • De novo opstået og arvelige kromosomalle forandringer med relevans for sygdommen

Arkiveret FFPE materiale ved brug af OncoScan platform (som også afgiver svar på  74 mutationer med klinisk relevans)

Redaktør