Microarray-diagnostik

​Microarray-teknologi er allerede et veletableret diagnostisk værktøj, som anvendes af de kliniske læger til at danne et overblik over patientens stadie, prognose og behandling.

Anvendelse af microarray-teknologi er meget skånsom for patienten. Normal er et enkelt nålebiopsi eller blodprøve tilstrækkelig til at analysere gen-ekspressionsprofil samt ændringer i gen- og kromosomalkopital. Desuden giver teknikken mulighed for at kunne generere et omfattende molekylært diagnostisk svar på meget kort tid. I gennemsnit tager microarray-baseret diagnostiske analyser 7-10 arbejdsdage fra prøve modtagelse til endelig svarafgivelse.

En stor del af de diagnostiske analyser omfatter Fase 1-patienter, brystkræft subklassificering, analyse af tumorer af ukendt oprindelse og neuroblastoma patient stratificering. Vi tager gerne imod sjældne sygdomme, hvor vi i samarbejde med afdelingerne udarbejder en detaljeret analyse, der er relevant for patientens forløb.  

Gen-ekspressionsanalyse benyttes til:

  • Molekylær subklassificering af brystkræftpatienter
  • Diagnose af tumorer af ukendt oprindelse (UPT; unknown primary tumour)
  • Analyse af gener relevant for målrettet kræftbehandling
  • Diagnostik af sarkom

Gen-kopitalsændringer analyseres med henblik på diagnose af:

  • Neuroblastoma (Afdeling for Genomisk Medicin er en del af SIOPEN konsortium)
  • Fase 1-patienter, hvor specifik amplifikation eller deletion af gen(er) berettiger patienten for målrettet behandling
  • Sjældne børnetumorer
  • De novo opstået og arvelige kromosomalle forandringer med relevans for sygdommen

Arkiveret FFPE materiale ved brug af OncoScan-platform (som også afgiver svar på  74 mutationer med klinisk relevans)

Redaktør