Gensignaturer kan anvendes til kræftdiagnostik og sige, hvor en given metastase udspringer fra. Billedet viser fordelingen af 16 kendte kræftformer, undersøgt ved hjælp af gensignaturer fra microarrays. Metoden er ekstremt præcis og anvendes ved undersøgelser af ukendte primær tumorer.

Ukendt Primær Tumor (UPT)

​​Et større forskningsprojekt i samarbejde mellem Afdeling for Genomisk Medicin og Afdeling for Kræftbehandling, der har udmøntet sig i en microarraybaseret diagnostisk test, er anvendelsen af statistiske klassifikationsalgoritmer til at definere molekylære gensignaturer, der kan forudsige hvilket væv den primære kræftknude i sygdommen ukendt-primær-tumor (UPT) udspringer fra.

UPT udgør 3% - 5% af alle kræftsygdomme og er karakteriseret ved en aggressiv biologisk signatur og en tidlig spredning uden fund af den primære kræftknude.

Vi har anvendt mere end 2300 microarray baserede ekspressionsprofiler af karcinom kræftknuder fra 15 velkarakteriserede kræfttyper samt deres tilhørende normale væv som et træningsmateriale til at til at udvikle en statistisk klassifikationsmodel til at forudsige hvilket væv nye tilfælde af UPT-stammer fra (Vikeså et al., BMC Cancer 2015). Udfaldet af modellen (UPT kræfttype) i en parret sammenligning med kendte tumorer viste desuden, at UPT er en særegen gruppe af kræft, der er karakteriseret ved kromosomal ustabilitet, som kræver speciel tilgang i behandlingsøjemed. Modellen er herefter valideret og sidenhen implementeret som en integreret del af UPT-diagnosen på Rigshospitalet.

Der forskes for øjeblikket i at udvide modellen til at kunne type bestemme UPT, der er af overordnet sarkom oprindelse.

Redaktør