Brystkræft-diagnostik

​​I Oktober 2014 blev ekspressions-arraybaseret-subklassificering af brystkræft implementeret som diagnostisk test på Afdeling for Genomisk Medicin. I løbet af et år har vi diagnosticeret mere end 500 patienter.

Gennemsnitlig svartid ligger på 5-7 dage. Analysen klassificerer brysttumoren i en af seks mulige subtyper (Luminal A, Luminal B, Luminal C, Basal-like, Normal-like og Molecular-apokrin), baseret på ekspressionen af specifikke gener (256 gener) (Guedj et al., Oncogene 2012). Analysen identificerer bl.a. lymfeknude-negative patienter med en Luminal A østrogen receptor (ER) positive subtype, som ikke har gavn af at få kemoterapi og som derfor alene skal tilbydes adjuverende endokrin behandling. Disse patienter ville ikke kunne identificeres uden microarray teknologi.

Vi fortsætter med at udvikle og forbedre brystkræft-diagnostik ved at videreanalysere indsamlede data. Vores fokus ligger i at afsløre nye gensignaturer som kan have relevans for behandling og prognosticering af patienter. Derudover, forsker vi i avanceret bioinformatiske metoder, som sætter ekspression fra forskellige gener i et interaktivt billede, som kan vise hvilken pathways eller networks der er mest påvirket (ekstrem aktiveret eller helt inaktive) i tumoren. Hermed kan vi udpege nye mål for behandling eller for udvikling af nye lægemidler for målrettet behandling.

Redaktør