Forskning og uddannelse

Afdeling for Genomisk Medicin er involveret i projekter med forskere og læger fra mange af Rigshospitalets kliniske centre og Regionens hospitaler samt fra Københavns Universitet og Biotec Research and Innovation Center (BRIC).

Afdeling for Genomisk Medicin har desuden en række internationale samarbejder, og enheden har fungeret som kernefacilitet for EU FP7-beta-cell regeneration programmet.

Projekterne strækker sig fra grundvidenskabelige problemstillinger f.eks. undersøgelse af genetisk modificerede mus til karakterisering af patientmateriale og udvikling af ny diagnostik. Mange projekter involverer microarrays eller Next Generation Sequencing (NGS) til at undersøge væv fra patienter og identificere genetiske forandringer. Laboratoriets egne projekter er primært fokuseret på udviklings- og cancerbiologi.

Forskning indenfor Next Generation Sequencing​

Med afsæt i NGS-teknologien er Afdeling for Genomisk Medicin involveret i flere forskningssamarbejder, samt in-house forskningsprojekter som benytter sig af NGS-teknologien. I kraft af NGS-teamets mangeårige erfaring med sekventering, indgår vi gerne i forskningssamarbejder med såvel interne, regionale og internationale grupper.

Forskningssamarbejderne omfatter allerede projekter indenfor bl.a. hæmatologi, frit cirkulerende DNA, targeteret behandling indenfor onkologi, resistensbestemmelse af mikroorganismer, samt en bred vifte af onkologiske sygdomme.

Forskningsprojekter i Afdeling for Genomisk Medicin, hvor der indgår sekventering omfatter bl.a. arvelige kræftsygdomme, trio-analyser af sjældne sygdomme, samt somatiske mutationer i solide tumorer.

Uddannelse

Afdeling for Genomisk Medicin lægger vægt på, at samarbejdet med de kliniske afdelinger bidrager positivt til uddannelsen af både speciallæger og yngre læger og derved stimulerer implementeringen af genomisk medicin i patientbehandlingen.

​Placeringen af Afdeling for Genomisk Medicin midt i Rigshospitalet skal understøtte den nære kontakt til de kliniske forskere.  ​​

Redaktør