Vejledning om prøvemateriale og forsendelse

​DNA-ana​​lyser

Til disse analyser kræves 6 ml EDTA stabiliseret blod. Denne mængde svarer til rutineisolering af DNA.
Hvis det drejer sig om små børn kan vi klare os med 2-3 ml EDTA blod.

Alle DNA-prøver bliver opbevaret i laboratoriets fryser.

Prænatal di​​agnostik

Prænatale prøver skal altid aftales med laboratoriet i forvejen.

Materiale: 20-25 mg chorion villi

Prøven mærkes med patientens navn og CPR-nr. Indikation for undersøgelsen, samt oplysninger om familie, hvor dette er relevant. Hvis andre i samme familie allerede er undersøgt på laboratoriet, oplyses navn og CPR-nr. på disse.

Forsendelse 

Blodprøver kan sendes med almindelig post. Chorion villus væv kan også sendes med posten.
Nærmere omstændigheder skal aftales med laboratoriet.

Udføres en given analyse ikke her på laboratoriet, kan vi efter nærmere aftale evt. være behjælpelig med at finde et inden- eller udenlandsk laboratorium hvor analysen udføres. I den forbindelse pakker og sender vi gerne prøven/DNA'et men kræver i så fald et følgebrev med tydelig angivelse af rekvirent og betaler. 


Redaktør