Molekylærgenetisk Laboratorium

Molekylærgenetisk Laboratorium er en del af Afdeling for Genetik på Rigshospitalet. Laboratoriet udfører genetiske tests (DNA-analyser) for en lang række arvelige sygdomme. Det drejer sig om prænatal diagnostik, postnatal diagnostik og anlægsbærerdiagnostik. Laboratoriet deltager aktivt i EMQN (European Molecular Genetic Quality Network). 


Ved rekvisition af genetiske analyser forudsættes at den henvisende instans har opnået informeret samtykke fra den henviste.​

Download rekvisitionsseddel