Kromosomlaboratoriet

​Kromosomlaboratoriet udfører analyse af moderkageprøver og fostervandsprøver fra gravide med øget risiko for kromosomfejl hos fosteret. Her analyseres blod- og vævsprøver fra børn og voksne, når der er mistanke om kromosomfejl og udfører specielle analyser til udredning af mental retardering. 

Kromosomlaboratoriet deltager årligt i kvalitetssikringsprogrammet Genomics Quality Assessment (GenQA) for præ- og postnatale cytogenetiske analyser.