Hæmatologisk-Onkologisk Kromosomlaboratorium

​Hæmatologisk-Onkologisk Koromosomlaboratorium udfører cytogenetiske og molekylære analyser på primært blod- og knoglemarvsprøver fra børn og voksne, der udredes og behandles for hæmatologisk sygdom (blodkræftsygdom).