Kurser

Landsforeningen for Fragilt X syndrom afholder hvert andet år kurser for fagpersoner og pårørende, hvor medarbejdere fra Center for Fragilt X underviser.

Kurser i 2021

Formålet 
Er at præsentere viden om Fragilt X. En viden som har til formål at ruste deltagerne til at møde og drage omsorg for og bidrage til trivsel og udviklingen hos mennesker med Fragilt X syndrom med fokus på deres særlige behov.

Fagpersondage
Henvender sig til pædagoger, lærere, socialformidlere, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter, sundhedsplejersker og UU-vejledere, som arbejder med børn/unge/voksne med Fragilt X syndrom.

Middelfart
kl. 8.30 til 16.00

Glostrup
kl. 8.30 til 16.00

Hobro
kl. 8.30 til 16.00

Pårørende/Forældreaftener 
Henvender sig til forældre og pårørende der er søskende, voksne, børn, samlever, ægtefælle eller på anden måde har en nær relation til børn/unge/voksne med Fragilt X syndrom.

Middelfart
kl. 17.00  til 20.00

Glostrup
kl. 17.00  til 20.00

Hobro
kl. 17.00  til 20.00

Redaktør