Artikler og publikationer

​Artikler og publikationer fra Center for Fragilt X​.

Fra mental re​​tardering til målrettet behandling ved fragiltX-syndrom

Af læge Aia Elise Jønch, overlæge Susanne Timshel, psykolog Jytte Lunding, seniorforsker Karen Grønskov & professor Karen Brøndum-Nielsen

Ugeskrift for Læger 2014;176:V06130350


Screening for fragilt X-syndrom - Internati​​onale erfaringer

Af overlæge Jens Vuust, lektor Lars Allan Larsen, seniorforsker Karen Grønskov, professor Bent Nørgaard-Pedersen & professor Karen Brøndum-Nielsen

Ugeskrift for læger 2006;168(43):3704 


Fragilt X-kromosom og fra​gilt X-syndrom

Af 1. reservelæge Susanne Eriksen Boonen, seniorforsker Karen Grønskov & professor Karen Brøndum-Nielsen

Ugeskrift for læger 2006;168(43):3727


Fragilt X- og Rett-​​syndrom

​​​De hyppigste årsager til mental retardering er næst efter Downs syndrom Fragilt X syndrom hos drengebørn og Rett syndrom hos pigerne. Begge sygdomme er underdiagnosticerede.

Af Karen Brøndum-Nielsen, direktør, professor, dr.med.


Lægehelse, Overblik, Nr. 12, december 2006​


Redaktør