Medicinsk behandling

​Personer med Fragilt X Syndrom kan, ligesom alle andre, få behov for medicinsk behandling. Der er ingen specielle forholdsregler ved almindelig håndkøbsmedicin eller antibiotika.​

Til gengæld kan der være problemer i forbindelse med medicinsk behandling af de adfærdsmæssige eller psykiatriske konsekvenser af syndromet. Denne form for behandling er en specialistopgave – en (børne-) psykiater/neurolog med særlig erfaring i behandling af personer med udviklingshæmning.

Det er vigtigt at finde ud af, hvilket problem der er det mest fremherskende – manglende koncentration, angst, tvang, udadreageren osv. I første omgang skal man afklare, om der er en mulig årsag i personens omgivelser, der kan være med til at give symptomer og søge at udbedre dem, før man begynder en medicinsk behandling. Hvis ikke det er tilfældet eller ikke kan lade sig gøre, må man behandle det mest belastende symptom først og være sikker på, at den pågældende adfærd ikke dækker over noget andet.

Ved medicinsk behandling er det vigtigt at være opmærksom på, at personer med Fragilt X Syndrom, ligesom nogle andre personer med udviklingshæmning, kan reagere uhensigtsmæssigt på medicinen. Man skal derfor ofte og regelmæssigt vurdere effekt af behandlingen og eventuelle bivirkninger.

Nedenfor er nævnt et par eksempler på medicinsk behandling:

ADHD (problemer med opmærksomhed, koncentration og øget aktivitetsniveau) kan med god effekt behandles med Ritalin (methylphenidat) eller Strattera (atomoxetin). Man skal til gengæld undgå beroligende medicin som benzodiazepiner (fx diazepam).

Aggression og selvskadende adfærd kan med nogen effekt behandles med SSRI-præparater (fx fontex).

Ved søvnforstyrrelser kan nogle have gavn af melatonin behandling.

Effekten af den rette rådgivning og be​​​handling

Hvis man sikrer de rette omgivelser og pædagogiske tiltag samt evt. medicinsk behandling, vil personer med Fragilt X Syndrom kunne udnytte deres udviklingspotentiale optimalt. Dette vil føre til forbedret livskvalitet for dem og deres familier samt en optimal anvendelse af personaleressourcer.​
Redaktør