Formidling og omsætning af viden

​Et eksempel på viden, som er vigtigt at formidle er, at personer med Fragilt X Syndrom har svært ved at udelukke irrelevante sanseindtryk, fordi hjernen ikke formår at sortere i væsentlige og uvæsentlige informationer.​​

​Sortering af sanseindtry​​k

Et eksempel på viden, som er vigtigt at formidle er, at personer med Fragilt X Syndrom har svært ved at udelukke irrelevante sanseindtryk, fordi hjernen ikke formår at sortere i væsentlige og uvæsentlige informationer. Denne funktion, der virker som et filter, skal sikre, at kun relevante informationer bliver forarbejdet og bevidstgjort, mens ligegyldige informationer frasorteres på et meget tidligt forarbejdningsniveau. Når dette filter ikke fungerer, overvældes personen hele tiden af sanseindtryk, som de er tvunget til at reagere på. Dette medfører en overvældede mængde informationer, der forbliver adskilte detaljer og fragmenter uden sammenhæng. Dette forvirrer, forstyrrer og trætter personen, og gør det umuligt at danne et overblik.

Når man vil skabe optimale betingelser for udvikling og indlæring samt et reguleret funktionsniveau, er det vigtigt at skærme personen med Fragilt X Syndrom, så sanseindtrykkene begrænses, før de når hjernen. Samtidig er det vigtigt, at personer med Fragilt X Syndrom ikke trættes, men har mulighed for mange pauser, tilpasset det individuelle behov.

I forbindelse med denne problemstilling vil supervisionen gå ud på vejledning om vanskelighedernes art og omfang samt vejledning i, hvordan man tilpasser omgivelser og krav, så personen med Fragilt X Syndrom kan fungere optimalt. Det kan være foranstaltninger som en afskærmet arbejdsplads og en fast pauseplads. Faste pauser med mulighed for personens foretrukne afslapning, f.eks. en kendt DVD-film eller et PC-spil. Det kan også være høreværn, MP-3 afspiller, placering i en mindre gruppe, fast kontaktperson samt formidling af viden om, at personen ikke kan klare f.eks. øjen- eller kropskontakt.

 

Manglende sammenhæng og struktur

Et andet eksempel er, at personer med Fragilt X Syndrom har meget svært ved at skabe og bevare en indre struktur af det, der sker, hvornår ting sker, hvor længe forskellige ting varer og hvad der sker efterfølgende.

Dette er frustrerende og skræmmende, hvorfor der er behov for tydelig og genkendelig struktur, en tavle med billeder, f.eks. Boardmaker, til at skabe overblik over dagens aktiviteter, billeder af den/de personer man skal være sammen med, synlig angivelse af, hvor længe noget skal vare samt hvad der skal ske bagefter. Det giver ro og dermed overskud til udvikling.


Redaktør