Genetisk Rådgivning, klinik 9532

​Genetisk Rådgivning er et tilbud til enkeltpersoner eller familier om information og rådgivning i forhold til risikoen for at udvikle en arvelig sygdom

Hæmatologisk-Onkologisk Kromosomlaboratorium

Hæmatologisk-Onkologisk Kromosomlaboratorium udfører analyser på knoglemarvsprøver fra patienter med mistænkt eller bekræftet hæmatologisk sygdom samt på biopsimateriale fra solide børnetumorer.​


Kromosomlaboratoriet

Kromosomlaboratoriet analyserer​ blod- og vævsprøver fra børn og voksne, når der er mistanke om kromosomfejl og udfører specielle analyser til udredning​​ af mental retardering.

Medicinsk Genetisk Laboratorium, Kennedy Centret

Medicinsk Genetisk Laboratorium, Kennedy Centret udfører molekylærgenetiske analyser og kromosomanalyser for arvelige og medfødte sygdomme. Laboratoriet er akkrediteret efter DS/EN ISO 15189:2013.

Metabolisk Lab​oratorium​

Metabolisk Laboratorium udfører metabolit- og enzymanalyser i forbindelse med diagnostik og behandling af arvelige stofskiftesygdomme.

Molekylærgenetisk Laboratorium

Molekylærgenetisk Laboratorium udfører genetiske tests (DNA-analyser) for en lang række arvelige sygdomme. Det drejer sig om prænatal diagnostik, postnatal diagnostik og anlægsbærerdiagnostik.​

​​

​Videncenter for Fragilt X

​På Center for Fragilt X arbejder vi for, at personer med Fragilt X bliver diagnosticeret så tidligt som muligt, får de bedste muligheder for en optimal udvikling samt for at forbedre dagligdagen for personer med Fragilt X og deres familier.​​​