Mola hydatidosa - Ploidibestemmelse

​ISO 15189 akkrediteret analyse*


Undersøgelse for
Mola hydatidosa

Analysetilbud

Ploidibestemmelse af mola (bestemmelse af genetisk undertype, inklusive detektion af eventuel triploidi) ved hjælp af multiplex QF-PCR med polymorfe mikrosatellitmarkører fra kromosom 13, 18, 21, X og Y

Indikation

Mola hydatidosa eller mistanke herom

Kontakt

Genetisk Laboratorie, Kennedy Centret

Prøvemateriale

Abortvæv (placentavæv) fra mola eller obs. mola

Prøvetagning

Se vejledningen Mola hydatidosa til ploidibestemmelse - prøvetagning og forsendelse. Prøven opbevares i køleskab indtil forsendelse (sendes samme dag, eller når der foreligger svar fra patologisk afdeling)

Forsendelse

Almindelig post. CAVE frost!

Svartid

2-3 uger
Rekvisition
Bemærkninger

Undersøgelsen laves standardmæssigt uden blodprøver fra parret. I nogle tilfælde nødven​diggør tolkningen af resultatet at blodprøver fra patienten og evt. partneren efterfølgende rekvireres til sammenligning.


*Akkrediteret af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) efter DS/EN ISO 15189:2013

Redaktør