Professorer i Diagnostisk Center

Oversigt over professorer i afdelingerne i Diagnostisk Center.

​​

Afdeling for Genomisk Medicin
Finn Cilius Nielsen
Ledende overlæge, professor, dr. med.

Afdeling for Genomisk Medicin
Magnus Fontes
Professor

Professor Ole Winther 100x130.jpg
Afdeling for Genomisk Medicin
Ole Winther
Professor i bioinformatik og kunstig intelligens

Klinisk Biokemi
Jens F. Rehfeld
Professor, overlæge, dr. med. et scient.

Klinisk Biokemi
Anne Tybjærg Hansen
Professor, overlæge, dr. med.

Klinisk Biokemi
Jens Peter Gøtze
Professor, overlæge, dr. med.

​Klinisk BiokemiProfessor Ruth Frikke-Schmidt 100x130.jpg
Ruth Frikke-SchmidtProfessor Ruth Frikke-Schmidt 200x260.jpg
Professor, overlæge

> Afdeling for Klinisk Biokemi
> Publikationer 
​Klinisk BiokemiProfessor Ruth Frikke-Schmidt 100x130.jpg
Marianne BennProfessor Ruth Frikke-Schmidt 200x260.jpg
Professor, overlæge

> Afdeling for Klinisk Biokemi
Publikationer 
Klinisk Biokemi
Anders Johnsen
Ledende biokemiker, professor, dr. scient.

Klinisk Biokemi
Niklas Rye Jørgensen
Professor, overlæge, dr.med.

Klinisk Immunologi
Peter Garred
Professor, overlæge, dr. med.

Klinisk Immunologi
Pär Johansson
Professor, overlæge, dr. med., MPA 

Klinisk Immunologi
Henrik Ullum
Professor, overlæge, dr. med.

Eksperimental patologi
Karsten Buschard
Professor, overlæge, dr.med.

Medicin og teknik 
Liselotte Højgaard
Professor, ledende overlæge, ph.d.

Klinisk Fysiologi/nuklearmedicin
Andreas Kjær
Professor, overlæge, dr. med. 

​​Klinisk Fysiologi/nuklearmedicin

Ian Law
Professor, overlæge, dr. med., ph.d. 

Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
Publikatio​ner​

Klinisk Fysiologi/nuklearmedicin
Jann Mortensen

Professor, overlæge, dr. med.

Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
Publikatio​ner

​​Klinisk Fysiologi/nuklearmedicin
Henrik Larsson

Professor, overlæge, dr.med​

  > Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Publikationer​

​Klinisk Genetik
Anne-Marie Gerdes

Professor, ledende overlæge

> Afdeling for Genetik
> Publikationer
​Klinisk Genetik  ZeynepTuemer 100x130.jpg
Zeynep Tümer

Professor

> Afdeling for Genetik
> Publikationer
Genetisk  audiologi
Lisbeth Tranebjærg
Professor
 > Afdeling for Genetik

>Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi
> Publikationer

Diagnostisk Radiologi
Michael Bachmann Nielsen
Professor, overlæge, dr. med.

Diagnostisk Radiologi
Lars Lönn
Professor, overlæge, dr. med. 

​Klinisk Mikrobiologi
Niels Frimodt-Møller

Professor, overlæge, dr. med. 

Klinisk mikrobiologi
Niels Høiby
Professor, overlæge, dr. med. 

Klinisk Mikrobiologi
Maiken Cavling Arendrup

Professor, overlæge, dr. med

Afdeling for Klinisk Mikrobiologi
> Publikationer

Klinisk Parasitolog​i
Jørgen Kurtzhals
Professor, overlæge, dr. med. 

> Afdeling for Klinisk MikrobiologiPublikationer ​

Molekylærbiologi
Thomas Bjarns​holt
Professor, civil engineer, dr. med.

Klinisk mikrobiologi
Helle Krogh Johansen
Professor, overlæge, dr.med

Afdeling for Klinisk Mikrobiologi
Publikationer​

Eksperimental oftalmologi
Karen Warfwinge
Professor, tandlæge, dr.med

> Klinisk Eksperimentel Forskningsafdeling
> Publikationer

Klinisk Farmakologi
Lars Edvinsson
Professor, overlæge, dr.med

> Klinisk Eksperimentel Forskningsafdeling

Publikationer​

​​​​​​​​

Redaktør