Bevillinger

Bevillinger til forskning i Diagnostisk Center

​​​​​​​​

Helle Krogh Johansen (overlæge), Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

 • Det Frie Forskningsråd 2017
 • 5,5 millioner kroner
 • Forskning i resistensudvikling og antibiotikabehandling
 • 3 år
 • Samarbejde med forskningsgruppe fra KU, DTU og SSI

EU projekt: Innovative Training Network towards raising and supporting the next generation of creative and entrepreneurial cross-speciality imaging experts (HYBRID)
 V/Malene Fisher (overlæge og forskningslektor),  Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

 • Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Actions ITN ETN. 
 • 4 millioner EURO
 • 4 år 

Birgitte Rahbek Kornum, Klinisk Biokemisk Afdeling

 • Det Frie Forskningsråd, maj 2017
 • 1.932.436
 • Forskning i narkolepsi
Moser Claus (Afdelingslæge), Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

 • ​​Borregaard Klinisk Forskningsstipendium fra Novo Nordisk Fonden, maj 2017
 • 5 millioner
 • 5 år
 • Forskning i biofilm
Helle Krogh Johansen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

 • Novo Nordisk Fonden: Bacterial biofilm infections – fact or fiction 2016
 • 1.500.000 
 • 2 år

Helle Krogh Johansen,  Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

 • Novo Nordisk Fonden: Etablering og persistens af luftvejsinfektioner hos cystisk fibrose patienter
 • 500.000
 • 2016
Helle Krogh Johansen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

 • Cystisk Fibrose Foreningen: Hvordan tilpasser Pseudomonas aeruginosa sig til miljøet i lungerne hos CF patienter og hvorledes kan det få betydning for behandlingen? 
 • 60.000
 • 2016
 • 6 måneder

Europæisk Traumekonsortium ved Për Johansson, Professor, overlæge, dr.med. 
Klinisk Immunologisk Afdeling, Blodbanken​:

 • EU-bevilling
 • 45 millioner kroner til forskning i blødningsforstyrrelser hos traumepatienter
 • 5 år


Christina Christoffersen, læge, ph.d.
Klinisk Biokemisk Afdeling​​

 • ​Novo Nordisk Fondens forskerstipendium
 • 5 mio. kr. til forskning i fedt og diabetisk nervebetændelse
 • 5 år​​


Jørgen Kurtzhals, Klinsik Mikrobiologisk Afdeling

 • Forskningsrådet for Udviklingsforskning (FFU): Healthcare-Associated lnfections in Ghana
 • 9.983.863
 • 2015

Redaktør