Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, 
DEKS, har til formål at støtte kvalitetsudviklingen på medicinske laboratorier til 
gavn for patienterne. DEKS’ overordnede formål er at øge patientsikkerheden gennem kvalitetssikring der fører til øget pålidelighed af laboratoriemedicinske undersøgelser.

​​Afdeling for Genomisk Medicin​
Afdeling for Genomisk Medicin giver de kliniske afdelinger på Rigshospitalet og Regionens øvrige hospitaler adgang til nye teknologier, der gør det muligt at undersøge det samlede genom​​​.


Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
​Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin er en tværgående, klinisk serviceafdeling for Rigshospitalets kliniske afdelinger.

Afdeling for Klinisk Biokemi
Afdeling for Klinisk Biokemi er en af landets største laboratorieafdelinger. Afdelingen bidrager til diagnose og patientbehandling ved at måle koncentrationen af relevante stoffer i legemsvæsker (blod, urin, spinalvæske) og ved at undersøge strukturdefekter i stofferne​.

Afdeling for Genetik
Afdeling for Genetik er en højt specialiseret enhed i Region Hovedstaden, som diagnosticerer, behandler og rådgiver patienter og familier med arvelige, genetiske eller medfødte sygdomme.
Afdeling for Klinisk Immunologi

​​Afdeling for Klinisk Immunologi består af Region Hovedstadens blodbanker med transfusionsmedicin, vævsbankerne med transplantationsmedicin samt Vævstypelaboratorie 7631's immunologiske diagnostik.​​

Afdeling for Klinisk Mikrobiologi
​​​Afdeling for Klinisk Mikrobiologi er en tværgående laboratorieafdeling med klinisk rådgivende aktivitet hvad angår diagnostik og behandling af infektionssygdomme forårsaget af bakterier, virus, parasitter og svampe.​​​ Rigshospitalets Infektionshygiejniske Enhed er placeret i afdelingen. 

Patologisk-anatomisk diagnostik baseret på mikroskopiundersøgelser af organer, væv og celler​​​. 
Bartholininstituttet er en del af Afdeling for Patologi.

 
Afdeling for Røntgen og Skanning​​
Røntgen og Skanning udfører billeddiagnostik og procedurer på patienter, der bliver henvist fra andre afdelinger på Rigsh​​ospitalet og i særlig tilfælde fra andre hospitaler.

Medicinsk Forskningsbibliotek
​Medicinsk Forskningsbibliotek er Rigshospitalets sundhedsfaglige bibliotek for ansatte.


​​​                                                                                                                                                            ​