Sekretariatet

​Sekretariatet betjener Rigshospitalets direktion, centerdirektørkreds, centerledelseskreds, personalefunktionen og andre ledelsesfora​

Den administrative journalfunktion varetages i Sekretariatet ligesom Rigshospitalet repræsentationslokaler drives herfra. Sekretariatet står desuden for koordinering af Rigshospitalets overordnede visions- og strategiarbejde, opgaver i relation til internationalisering, det tværsektorielle samarbejde med kommunerne, koordinering og håndtering af direktionsssamarbejde med andre hospitaler i ind- og udland, herunder også politiske besøg. Desuden varetages stabsfunktionen for uddannelsesområdet samt det tværsektorielle samarbejde med kommunerne. De centrale uddannelseskoordinatorer og Rigshospitalets samordningskonsulent er således en del af sekretariatet.

Sekretariatet ledes af sekretariatschef Merete Lange og består af:

 • Direktionssekretariatet
 • Den administrative journal
 • De centrale uddannelseskoordinatorer
 • Rigshospitalets samordningskonsulent
 • Repræsentationslokalerne ​

Personalefunktionen​

Opgaverne for Personalefunktionen omfatter personalepolitik og retningslinjer, overenskomster og lovfortolkninger, personaleplanlægning og statistik, administrativ vejledning og funktion, intern vikarservice samt hospitalets kirkelige funktion.​​

Personalefunktionen ledes af Personalechef Mette Risak og omfatter følgende enheder:

 • Forhandlingsenheden, tlf. 3545-5212
 • Forskningssekretariatet, tlf. 3545-6431
 • Planfunktionen, tlf. 3545-6454
 • Intern Vikarservice, tlf. 3545-6444​​​
 • Kirken, tlf. 3545-4003​​

Juridis​k Enhed

Juridisk Enhed yder rådgivning til direktionen, centrene og klinikkerne i juridiske spørgsmål.  Rådgivningen fokuserer på at understøtte Rigshospitalets kerneydelser og sker i et tværfagligt samarbejde med de øvrige stabe.

I juridisk enhed kan du få råd og vejledning om f.eks.
 • Sundhedsret (tavshedspligt, videregivelse af helbredsoplysninger, aktindsigt)
 • Arve- og gavesager
 • Kontrakter
 • Dataanmeldelser og persondataret
 • Fonds- og legatadministration
Herudover varetager vi besvarelsen af klagesager, ekspedition af Patienterstatning/Patientombudssager, anmeldelser af skader til vores forsikringsmægler Willis samt afholder valg på hospitalet.

Planfunktionen
Planfunktionen varetager udviklings- og driftopgaver vedrørende systemadministration, statistikker og resourcestyring mv. Enheden rådgiver i anvendelsen af hospitalets systemer til decentral tjenestetidsregistrering og vagtplanlægning samt varetager opgaver vedrørende afstemning og afregning af løn, eksterne vikarer og refusioner mv. 

Tlf. 3545 6454

​Intern VikarService​

Intern VikarService

Kirken​​

Læs mere om Kirken​​​


Redaktør