Sekretariat og Kommunikation

Sekretariat og Kommunikation betjener Rigshospitalets øverste ledelse og ledelsesfora.​


Sekretariat og Kommunikation har desuden ansvar for rådgivning og overordnet styring på en række områder, herunder: Personaleområdet, jura (forskningsjura og sundhedsjura), forskning, politikerspørgsmål og høringer, sekretariatsbetjening, organisering og styring af diverse råd, fora og nævn, administrativ journal, strategi, porteføljestyring, driftsmålstyring, lægelig videreuddannelse og koordinering af prægraduat uddannelse.

Endvidere drives kirken på Blegdamsvej og Etnisk Ressourceteam som en del af Sekretariat og Kommunikation.

Sekretariat og Kommunikation består af nedenstående områder og funktioner.

Henvendelse kan ske til direktionen
Telefon: 35 45 35 45

Sekretariats- og kommunikationschef
Palle Jørgensen

Direktionssekretariat:
 • Strategi og Organisation​
 • Direktionssekretariat
 • Forskningssekretariat
 • Repræsentation og mødeforplejning
 • Forskningssekretariat
Jura:
 • Sundhedsjura
 • Forskningsjura​
Kommunikation og Presse:
 • Strategisk kommunikationsrådgivning af hospitalsdirektion og øvrige ledere
 • Implementering af centralt vedtagne kommunikationsstrategier
 • Web - hjemmeside, intranet og sociale medier
 • Branding internt og eksternt, herunder forskningskommunikation og byggekommunikation
 • Samarbejdet med pressen 
Personale- og uddannelsesenheden:
 • Personale
 • Intern Vikarservice
 • Uddannelse


Redaktør