Økonomi- og Planlægningsafdelingen

Afdelingens opgaver er bl.a.:

  • Budget- og bevillingsstyring
  • Budgetopfølgning
  • Analyser og rådgivning om vagtplaner og fremmødeprofiler
  • Aktivitetsstyring
  • Takstberegning og DRG rådgivning
  • Specialeplanlægning og hospitalsplanlægning
  • Ledelsesinformation og monitorering

Stabschef
Tue Jensen​
E-mail: jens.tue.jensen@regionh.dk


Redaktør