​​

Økonomi- og Planlægningsafdelingen

Afdelingens opgaver er bl.a.:

  • Budget- og bevillingsstyring
  • Budgetopfølgning
  • Analyser og rådgivning om vagtplaner og fremmødeprofiler
  • Aktivitetsstyring
  • Takstberegning og DRG rådgivning
  • Specialeplanlægning og hospitalsplanlægning
  • Ledelsesinformation og monitorering
  • Vagtplanlægning
  • Arealplanlægning

Stabschef
Økonomi- og Planlægningschef 
Marianne Værn Thomsen


Redaktør