Medarbejdere i Digitalisering

​​


Christian Koerner
Enhedschef for Digitalisering

Telefon: 23 70 03 27
E-mail: christian.koerner@regionh.dk

Christian Aschou Hynkemejer
Specialkonsulent

 • Projektledelse
 • Nordfløjen
 • Innovation
 • Forum for Patientservice

Telefon: 54 44 67 45
E-mail: christian.aschou.hynkemejer@regionh.dk

​Gitte Dahl
Udviklingskonsulent

 • Indflytning i Nordfløjen
 • Ambulatorieprojekt i Hæmatologisk afdeling og børneonkologien
Telefon: 29 12 02 38

​​Morten Finnemann - På orlov indtil 1. august 2021
Chefkonsulent

 • Koordinator for IPLS og relationel koordinering
 • Kortlægning og optimering af arbejdsgange
 • Udvikling af patientforløb

Telefon: 24 25 54 42
E-mail: morten.finnemann@regionh.dk

Vibeke Freilev
Programleder Nordfløjen, MPA

 • Delprogram Kliniske opgaver - Nordfløjen
 • Patientforløb
 • Kliniske arbejdsgange

Telefon: 28 57 66 70
E-mail: anne.vibeke.freilev@regionh.dk

​​Camilla Gjedsted Fabricius

Implementeringskoordinator

 • Forbedringsprojekter
 • Implementeringskoordinator/projektleder på Sundhedsplatformen
 • Facilitering af processer og projekter – konsulentfunktion
 • Forum for anvendelser af IT og Sundhedsteknologi (FIST)
Telefon: 29 47 09 63
E-mail: camilla.fabricius@regionh.dk

Aase Svenningsen

Projektmedarbejder

 • PRO projektet 
 • Patientsikkerhed
 • Indflytning i Nordfløjen
 • Sundhedsplatformen
Telefon: 51 33 08 52
Rasmus Winkel
Overlæge

 • Lægefagligt ansvarlig Digitaliseringsenheden
 • Ledende faglig ekspert SP anæstesi
Telefon: 24 96 14 67

Christian Sørup
Specialkonsulent

 • Kvalitetsudvikling og forbedringsprojekter
 • Databaseret modellering og analyse
 • Lokal rapportudvikler i Sundhedsplatformen
Telefon: 35 45 72 22 / 51 42 44 83 (mobil)
E-mail: christian.michel.soerup@regionh.dk

Katrine Tolvang-Nielsen
Konsulent

 • Kvalitetsudvikling og forbedringsprojekter
 • Databaseret modellering og analyse
 • Lokal rapportudvikler i Sundhedsplatformen
 • Ressource- og kapacitetsberegninger
Telefon: 21 52 24 54
E-mail: katrine.tolvang-nielsen@regionh.dk

​​Esben Sidelmann Tvergaard

Civilingeniør

 • Analyse og visualisering af patientjournaldata
 • Kræftpakkeregistrering – intern faglig ekspert
 • Lokal rapportudvikler i Sundhedsplatformen
Telefon: 40 33 69 52

Kjetil Erdogan Lavik

Civilingeniør

 • Opsætning af rapporter og dashboard i Sundhedsplatformen
 • Udvikling af rapporter i Sundhedsplatformen
 • Analyse og visualisering af data
 • Systemintegrationer og MedCom standarder
 • Udvikling af IT systemer
Telefon: 51 63 75 18
Signe Katrine Dybbro Engelsholm
Civilingeniør

 • Sundhedsplatformen med særlig ekspertise i InBasket
 • Rapporter og dashboards i Sundhedsplatformen
 • Dataanalyse og -præsentation
Telefon: 51 63 75 19

Heidi Ragnheidur Traustadottir
Projektmedarbejder / Civilingeniør i Medicin og Teknologi

 • Dataanalyse og visualisering
 • Sundhedsplatformen, Organisation mm.
 • Indflytning i Nordfløjen
Telefon: 29 66 02 85

Stine Bech Petersen
Studentermedhjælper

 • Nordfløjen
 • Dataanalyse og visualisering
 • Ad hoc arbejde
Telefon: 29 34 78 71

E-mail: stine.bech.petersen@regionh.dk Redaktør