Forbedringsafdelingen

​Forbedringsafdelingen er en stabsafdeling, som understøtter de kliniske funktioners arbejde med at sikre kvalitet, patientsikkerhed, undgå spild, optimere arbejdstilrettelæggelsen og sikre sammenhæng på tværs af hospitalet, så patienterne oplever sammenhængende patientforløb.


En del af Forbedringsafdelingens arbejde er at understøtte Rigshospitalets strategi og prioriterede indsatser, eksempelvis implementering af Sundhedsplatform, driftsmålstyring og kræftpakker.​Afdelingens opgaver er bl.a.:

Hovedopgaver

  • Arbejdsmiljø og ledelsesudvikling​
  • Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed

Vi tænker i helheder

I Forbedringsafdelingen tænker vi hele vejen rundt i det opgaver, vi bidrager til at løse. Det betyder, at vi bestræber os på at skabe forbedringer, som tager hensyn til hele den komplekse dagligdag på hospitalet og helst får positiv virkning på fx både arbejdsmiljø, effektivitet og kvalitet. Det fælles udgangspunkt er at understøtte hospitalets kerneopgaver og strategiske udfordringer. ​

Afdelingens enheder ​


 

(Klik på billedet for større format)

Redaktør