​​

Forbedringsafdelingen

​Forbedringsafdelingen er en stabsafdeling, som understøtter de kliniske funktioners arbejde med at sikre kvalitet, patientsikkerhed, undgå spild, optimere arbejdstilrettelæggelsen og sikre sammenhæng på tværs af hospitalet, så patienterne oplever sammenhængende patientforløb.

Forbedringsafdelingens opgave er at understøtte afdelingernes daglige drift på Rigshospitalet. Derudover er vi tovholdere for større tværgående tiltag på hospitalet. Vi assisterer, når afdelinger har brug for hjælp til opgaver, der vedrører patientsikkerhed, arbejdsmiljø, ledersparring, kvalitetsudvikling eller implementering af større tiltag.

Nogle af vores hovedopgaver

  • Vi er tovholdere for større tværgående tiltag – for eksempel Sundhedsplatformen, patientansvarlig læge, kvalitetsprogrammet og under indflytning i nybyggerier.

  • Vi hjælper med at gennemføre indsatser. Rådgivning om arbejdspladskultur, mobning, stress, vold og trusler, ergonomi og om fysisk arbejdsmiljø og arbejdsskader.

  • Statistisk bearbejdning af data til forbedringsarbejde. Vi underviser i hjertestopkurser og ergonomi.​

Kontakt

Mikael Buhl, stabschef
Forbedringsafdelingen
Tlf.: 21 75 09 42, mikael.buhl@regionh.dk 

Se medarbejdere i Forbedringsafdelingens sekretariat 

Arbejdsmiljø og ledelsesudvikling 

Kontakt
Morten W. Andersen, enhedschef
Tlf.: 24 42 87 09, morten.westerbjerg.andersen@regionh.dk 

Se medarbejdere i Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling

Kvalitet og patientsikkerhed

Kontakt
Kim Garde, Kvalitetschef
Tlf.: 50 90 04 07, kim.garde@regionh.dk

Se medarbejdere i Kvalitet og patientsikkerhed 

Digitalisering 

Kontakt 
Christian Koerner, enhedschef
Tlf: 23 70 03 27, christian.koerner@regionh.dk

Se medarbejdere fra Digitalisering

Redaktør