Sekretariatet

​Direktionssekretariatet betjener Rigshospitalets øverste ledelse og ledelsesfora.​

Direktionssekretariatet har desuden ansvar for rådgivning og overordnet styring på en række områder, herunder: Personaleområdet, jura (persondataret og sundhedsjura), forskning, politikerspørgsmål og høringer, sekretariatsbetjening, organisering og styring af diverse råd, fora og nævn, administrativ journal, strategi, porteføljestyring, driftsmålstyring, lægelig videreuddannelse og koordinering af prægraduat uddannelse. 

Endvidere drives Rigshospitalets Interne Vikarservice, kirken på Blegdamsvej og Etnisk Ressourceteam som en del af Direktionssekretariatet. 

Direktionssekretariatet består af nedenstående områder og funktioner.

Henvendelse kan ske til direktionen
Tlf.: 3545 3545

Sekretariatschef for direktionssekretariatet, konstitueret
Julie RelstedEnheden for Strategi, Organisation og Sekretariat:
 • Strategi og Organisation
 • Uddannelse
 • Sekretariatet
 • Repræsentation og mødeforplejning

Juridisk Enhed
 • Sundhedsret
 • Dataanmeldelser
 • Klagesager
Herudover 
 • Porteføljestyring
 • Driftsmålstyring

Personaleenheden:
 • Personale og Personale
 • Forskningssekretariat
 • Intern Vikarservice
 • Kirken
 • Etnisk RessourceteamRedaktør