Innovationsafdelingen

Rigshospitalets Innovationsafdeling udvikler nye innovative sundhedsløsninger og behandlingsmetoder i samarbejde med hospitalets klinikere og forskere.

Rigshospitalets Innovationsafdeling tilbyder en platform til hospitalets klinikere og forskere, hvor de kan teste og udvikle nye sundhedsløsninger og behandlingsmetoder.

Innovationsafdelingen faciliterer design og udviklingsproces og hjælper med funding til videreudvikling og markedstilpasning af Rigshospitalets løsninger, så de kan implementeres på hospitaler i Danmark og i resten af verden og komme flest mulige patienter og klinikere til gavn. 

Samarbejde og partnerskaber

Vi inviterer til samarbejde og partnerskaber med andre hospitaler, universiteter, virksomheder m.fl. der kan bidrage med ekspertviden og kompetencer inden for eksempelvis AI og andre nye teknologier, der kan anvendes til smartere og mere effektiv patientbehandling. 

Få mere information

Innovationsafdelingen er i gang med at udvikle egen hjemmeside, hvor du inden længe kan læse mere om Rigshospitalets innovationsmodel og samarbejdsmuligheder.
Redaktør