Klinisk studie CCP/ Strålebehandling

Der er aktuelt ét forsøg med strålebehandling i C​PC.

​​​​

​RADICALS

Fase 3

Formål
RADICALS er et stråleterapi studie, der er startet af Medical Research Council (MRC) og National Clincal Trials Group (NCIC) i England og planlagt til at omfatte 4000 patienter. Studiets formål er at undersøge det optimale tidspunkt for start af supplerende strålebehandling efter operation for prostatakræft (radikal prostatektomi), samt den optimale varighed af hormonbehandling efter strålebehandling. Studiet henvender sig til patienter, der er i risiko for at få sygdomstilbagefald, eller patienter, der har fået sygdomstilbagefald, vurderet på PSA stigning efter operativ fjernelse af hele prostata (radical prostatektomi).

Studiets design er kompliceret og kræver grundig og individuel information, idet det søger at besvarer flere vigtige spørgsmål i brugen af strålebehandling og hormonbehandling på flere patientkategorier.

Forsøgsplan
Patienter der i går i studiet følges i 15 år med kontrol hver 4. mdr.

​Adgang
Studiet er åbent for patient indgang.

Protokol  
RADICALS hjemmeside
Læs om strålebehandling ved Kræftens Bekæmpelse​​​

Redaktør