CPC samarbejdspartnere

Eksterne samt interne samarbejdspartnere.

​​​​​​

Proteomics (proteinprofilering af kræftvæv)

CPC har etableret et samarbejde med The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research i 2012 med henblik på at levere biologisk materiale til proteinkarakterisering af prostatakræft.
The Novo Nordisk Fo​undation Center​

Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

 CPC har gennem længere tid arbejdet med blodprøven pro-CNP (C-natiuretisk peptid) i diagnostik prostatakræft og dets betydning i reproduktionssystemet. Emnet er baggrund for en Ph.d.-afhandling ved Solvej K. Lippert.
Medvejledere: Jens Peter Gøtze og Jens Rehfeld 
Klinisk Biokemisk afdeling Rigshospitalet

Kræftens Bekæmpelse

Afdelingen for Psykosocial Kræftforskning og Institut for Epidemiologisk Kræftforskning. 

Et kombineret udtræk fra Kost, kræft og helbred kohorten, Patologidatabanken, Cancerregistret, Receptdatabasen, DBCG, Landspatientregistret og Dødsårsagsregistret. Udtrækket skal beskrive betydningen af overvægt, metabolisk syndrom og livsstilsfaktorer i forhold til social ulighed i mortaliteten efter bryst- og prostatakræft. Emnet danner baggrund for en Ph.d.-afhandling for Signe Bentzon.
Medvejledere: Susanne Dalton og Prof. Niels Kromann 

Afdelingen for Inflammation of Metabolisme, Rigshospitalet

Udholdenhedstrænings effekt på metaboliske forstyrrelser hos prostatacancerpatienter i hormonbehandling samt associationer mellem androgener og insulinfølsomheden, lipid profilen og kropskompositionen hos raske unge mænd. Desuden undersøges effekten af testosteron på glucoseoptagelse og proteinekspression i humane muskelcellekulturer. Emnet er baggrund for en Ph.d.-afhandling for Tine Hvid.
Medvejleder: Bente Klarlund Petersen 

FC Prostata

FC Prostata er et fodboldhold der er etableret i samarbejde med Onkologisk Klinik, Center for Integreret Kræftrehabilitering og Institut for Idræt med flere. Projektet undersøger blandt andet fysisk træning hos patienter med avanceret prostatacancer i hormonbehandling. Effekten på knoglemineralisering og kardiovaskulære parametre vurderes.
Kontakt: Klaus Brasso 
Kræftens Bekæmpelse om FC Prostata  

Patologiafdelingen, Rigshospitalet 

CPC samarbejder tæt med Patologiafdelingen med henblik på at forbedre udredningen for patienter med prostatakræft. Vi arbejder aktuelt på at beskrive nye markører ved tissue micro array og fluroscent in situ hybridisering af prostata vævsprøver. Samarbejdet foregår med overlæge, dr.med Grete Krag Jacobsen og overlæge Birgitte G. Toft.
Patologiafdelingen Rigshospitalet

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet 

CPC arbejder tæt med Onkologisk Klinik med henblik på at sikre multidisciplinær patientbehandling, opstarte nye behandlingsprotokoller, initiere en fælles uro-onkologisk database og opgøre resultatet af strålebehandling for lokaliseret og lokalavanceret prostatakræft. Samarbejdet foregår med Overlæge Peter Meidahl og Læge Joen Svejstrup.
Onkologisk Klinik RigshospitaletRedaktør