Forskningsområder CPC

Prostata ARV, uPAR, radikal prostatektomi, active surveillance.

​​​


Prostata ARV

​Studietype
Kohorteundersøgelse. Genome-wide association studies. 

Protokol
Ved hjælp af blodprøver fra patienter med og uden prostatakræft, kortlægges variationer i arveanlægget (DNA/genomet) der kan øge risikoen for at få prostatakræft. 

Samarbejde
PRACTICAL Consortium. Projektet ledes af Professor Rosalind Eeles fra Cambridge University og er en del af EU's 7. rammeprogram. Den danske del af programmet (Copenhagen Prostate Cancer Study 1+2) ledes af Læge Maren Weischer. I Copenhagen Prostate Cancer Studies deltager Herlev Urologisk og Klinisk Biokemisk Afdeling samt CPC. 

Kontakt
Rigshospitalet: M. Andreas Røder og Stine Thim (se under medarbejdere) ​


​uPAR​

(urokinase plasminogen aktivator receptor)

Studietype
Kohorteundersøgelse. Biomarkør

Protokol
Undersøgelse af uPAR-niveau som markør for behandlingsrespons ved stråleterapi, operation eller medicinsk behandling. Patienter afleverer en blodprøve og uPAR undersøges i plasma (komponent af blodet.

Samarbejde
Undersøgelsen foretages med Finsen Laboratoriet, Rigshospitalet, ved Gunilla Høyer-Hansen og Ib Jarle Christensen. 

Kontakt
M. Andreas Røder (se medarbejdere


​Radikal prostatektomi

Studietype
Prospektiv kohorteundersøgelse. 

Protokol
Siden introduktion af radikal prostatektomi (operation for lokaliseret prostatakræft) i 1995 har vi indsamlet oplysninger om patienter der gennemgår denne operation for at belyse komplikationer, risiko for tilbagefald og overlevelse. De første resultater har vist, at Rigshospitalet har præsteret en behandlingskvalitet der er på niveau med de største og bedste internationale erfaringer.

Publikation
De første samlede resultater fra kohorten er publiceret som PhD-afhandling af Andreas Røder
PhD-afhandling

Kontakt
M. Andreas Røder (se medarbejdere)
Lisa Gruschy 


Active surveillance

​​​Active surveillance blev introduceret i 2002 på Rigshospitalet. Behandling med ”aktiv overvågning” anven​des hos patienter med tidlig lokaliseret prostatakræft, hvor en kombination af lavt PSA, gunstige vævsprøver fra prostata og rektal eksploratorisk fund taler for at man kan afvente kurerende behandling med operation eller stråler. Fra diagnose følges patienten med PSA hvert kvartal og årlige vævsprøver fra prostata. Hvis sygdommen vurderes at blive værre iværksættes aktiv behandling. Vi har løbende registreret patientoplysninger, og er ved at dokumentere resultaterne af vores protokol. ​

Kontakt
Klaus Brasso 
Frederik B. Thomsen (se medarbejdere​​​) ​​​​​​

Redaktør