Kliniske studier Copenhagen Prostate Cancer Center

​Injektionsbehandling, kemoterapi, strålebehandling og tabletbehandling.

​​​​​​​Injektionsbehandling

Studiet er et observationsstudie, der har til formål at registrere bivirkninger og livskvalitet for patienter, der er i behandling med Vantas implantat. Studiet henvender sig til patienter, der skal i kastrationsbaseret hormonbehandling. 

Kemoterapi

Studiet henvender sig til alle patienter, der er kandidater til opstart Bicalutamid-behandling. Studiets hovedformål er at undersøge om tillæg af kemoterapi kan nedsætte tiden til sygdomsforværring, vurderet på PSA stigning og scanninger.

Strålebehandling

Studiets formål er at undersøge det optimale tidspunkt for start af supplerende strålebehandling efter operation for prostatakræft (radikal prosta​​​tektomi), samt den optimale varighed af hormonbehandling efter strålebehandling. 

Tabletbehandling

Studiet henvender sig til patienter, der oplever sygdomsforværring efter endt kemoterapi, eller som ikke længere tåler mere kemoterapi og/eller behandling med Abiraterone/Zytiga.​


Redaktør