Forskning i senfølger og psykosociale forhold

​Forskningen i senfølger har en lang tradition i Onkologisk Klinik og har optaget både læger og sygeplejersker, der arbejder med strålebehandling og kemoterapi. 

​​

Vi er i gang med følgende projekter:

  • En undersøgelse blandt en stor gruppe patienter som har gennemgået behandling for testikelkræft, hvor vi undersøger, om de får andre sygdomme efter behandlingen og hvordan deres livskvalitet udvikler sig.
  • En undersøgelse af risikoen for at få sygdomme i hjertet efter behandling for lymfeknudekræft. 
  • En lodtrækningsundersøgelse af, hvordan man kan forebygge lymfødem i armen hos kvinder med brystkræft i samarbejde med den afdeling, der varetager trykkammerbehandling. 
  • Et projekt, der støtter brystkræftkvinder i at finde vej gennem de mange behandlingstilbud, der er på og udenfor hospitalet. 
  • En undersøgelse af synketræning hos patienter, der skal behandles for en cancersygdom i halsen og munden
  • Vi har gennem en stor lodtrækningsundersøgelse i samarbejde med Roskilde/Næstved hospital fokus på, hvordan opfølgning af kræftpatienter kunne tilrettelægges sådan, at patienterne får et større ansvar for at holde øje med deres symptomer.

Vi er interesseret i at finde ud af, hvilke patienter, der får hvilke senfølger. Vi har netop modtaget en bevilling på 10 millioner kroner (2018 – 2022) fra Kræftens Bekæmpelse til at oprette en senfølge forskningsgruppe, hvor Rigshospitalet vil tilknytte en klinik for generelle senfølge problemer. Vi håber at åbne forskningsgruppen og klinikken i efteråret 2018.

Forskergruppen

Forskningen indenfor senfølger og psykosociale forhold ledes af professor Christoffer Johansen, som er ansat på Onkologisk Klinik og Kræftens Bekæmpelses Forsknings center. På den nye enhed vil der være tilknyttet forskere og klinikere


Redaktør