Social- og sundhedsassistentelever

​I Nefrologisk Klinik varetager vi klinisk undervisning af sygeplejestuderende og sosu-assistentelever. I klinikken sætter vi gensidig respekt, anerkendelse, dialog og faglighed højt, som er vigtigt for et godt studiemiljø.​

Vi modtager derfor både sygeplejestuderende i klinisk undervisning på modul 1, modul 2, modul 4, modul 11 samt modul 12 samt social- og sundhedsassistentelever i P1. 

Klinisk underviser og kliniske vejledere i Nefrologisk Klinik


Læringsmuligheder i Nefrologisk Klinik

I klinikken har studerende og elever mulighed for at møde patienter i forbindelse med udredning, behandling og pleje af nefrologisk lidelser. En stor del af patienterne har komplekse forløb præget af flere lidelser, og klinikken samarbejder derfor i høj grad med andre klinikker.

I klinikken er der rig mulighed for at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer indenfor både grundlæggende og kompleks sygepleje. Herunder

 • Akutte og elektive patientforløb
 • Præ- og postoperativ sygepleje
 • Hæmodialyse
 • Peritonealdialyse
 • Transplantation


I klinikken arbejder vi særligt med følgende indsatsområder

 • Tand- og mundhygiejne
 • Smerter
 • Tryksår
 • Ernærings- og væskerestriktioner
 • Inddragelse og samarbejde med pårørende
 • Kontaktpersonsordning
 • Dokumentation


Undervisningstilbud i klinikken og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

I Nefrologisk klinik er den kliniske undervisning forsøgt planlagt ud fra den enkelte studerendes læringsstil. Der lægges op til, at den studerende selv er aktiv, og arbejder løbende med egen læringsstil, herunder studiemetoder. Alle studerende modtager en studiemappe, herunder opfordring til en halv times daglig refleksion, studiespørgsmål, afkrydsningsskema over kliniske færdigheder samt anbefalet litteraturliste.

Der lægges vægt på et tæt samarbejde mellem studerende, klinisk vejleder samt klinisk underviser, og dette forsøges at prioriteres ved gensidig respekt, anerkendelse, dialog og høj faglighed. Udover fastlagte refleksionsklinikker og obligatorisk undervisning tilbydes de studerende

 • Undervisning i nefrologi
 • Undervisning i ernæring
 • Undervisning i klinisk færdighedslaboratorium
 • Quiz i fagområder relateret til de enkelte moduler
 • Studiebesøg i klinikkens ambulatorier, sengeafsnit og dialyseafsnit.


Kontakt

Trine Mechta Nielsen
Klinisk underviser
trine.mechta.nielsen@regionh.dk

Klinisk underviser og kliniske vejledere i Nefrologisk Klinik.Redaktør