Lægesekretærelever Nefrologisk Klinik

​Nefrologisk Klinik har 1 lægesekretærelever.

​D​et er vores mål at skabe et trygt miljø til optimal læring mens lægesekretæreleverne er hos os, og tidligt give dem egne arbejdsopgaver og ansvarsområder.

Vi giver lægesekretæreleverne et grundigt indblik i vores medicinske speciale og indblik i nefrologiens behandlingsmuligheder, bl.a. dialyse og nyretransplantation.

Hos os lærer lægesekretæreleverne bl.a. at skrive journalnotater og vi kommer godt rundt i de fleste interne og eksterne IT-systemer samt alle de almindelige sekretariatsfunktioner.

Lægesekretæreleverne er med i lægesekretærgruppen, går med til vores møder,  kommer rundt i klinikken og oplever de forskellige sekretærfunktioner.  De får tilbud om at overvære små kirurgiske indgreb, dialysebehandling, stuegang og kliniske undersøgelser.

Lægesekretæreleverne i Nefrologisk Klinik er i praktik i Hæmodialyseafsnittet og/eller Ambulatoriet.


Redaktør