Introduktion af nyt personale

​Rigshospitalets fælles introduktionsprogram for nyt personale, der afholdes den første hverdag i måneden, efterfølges af 2 introduktionsdage i Nefrologisk Klinik.​

Abdominalcentrets introduktion indgår i klinikkens tværfaglige introduktionstilbud. Klinikkens personale er undervisere ved introduktionen af nyt personale.

Formål med introduktionen

  • At nye medarbejdere får indsigt i organisationsstrukturen i Nefrologisk Klinik.
  • At informere om overordnede principper, for patientbehandling og samarbejde med patienterne og deres pårørende.
  • At få kendskab til arbejdsgange og faglige samarbejdspartnere i klinikken.

Efter den fælles introduktion følger individuel undervisning i de enkelte afsnit i klinikken.

Langsigtede mål for introduktionen

  • At fastholde et velkvalificeret personale, der er motiveret for samarbejde og faglig udvikling.
  • Fokus på kommunikation.

Redaktør