Sygeplejepersonale Nefrologisk Klinik

​Uddannelse, efteruddannelse, temadage, interne og eksterne kurser i sygeplejen ved Nefrologisk Klinik.​

Kursus i specialerelateret medicin

Målgruppen er sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med minimum 3 måneders ansættelse ved Nefrologisk klinik. Kurset er af en dags varighed med 7 lektioner.

Nefrologisk grundkursus

Målgruppen er sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, klinisk diætist og fysioterapeuter med ansættelse ved Nefrologisk klinik.  Nefrologisk Grundkursus er en del af oplæringsprogrammet og følges inden for det første ½-1½, års ansættelse.

Nefrologisk efteruddannelse af sygeplejersker i Region Hovedstaden

Efteruddannelsen er planlagt i et samarbejde mellem de nefrologiske afdelinger på Herlev Hospital, Hillerød Hospital og Rigshospitalet.

Sygeplejersker med særlig funktion indenfor udvikling

Tværgående forum for sygeplejersker med fokus på klinisk udvikling.

Sygeplejefagligt forum- refleksion og læring

Temaeftermiddage med fremlæggelse af faglige opgave, eksamensopgav​er, præsentationer fra kongresser, artikler og faglig viden udgået fra Nefrologisk Klinik.


Er du ansat som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent i Nefrologisk Klinik, kan du læse mere på Intranettet.

Læs mere​

Sygeplejen i​ Transplantationsafsnittet

Kompetenceudvikling for sygeplejersker i Nefrologisk Klinik

Redaktør