Lægesekretærfunktionen

I Nefrologisk Klinik er der ansat 14 lægesekretærer, 1 lægesekretærelev​ og 2 timelønsansatte. ​​

Vi sidder fordelt dels i klinikkens sekretariat, i ambulatoriet, i sekretariatet tilknyttet sengeafsnittene, hæmodialyseafsnittet på Rigshospitalet og de 2 hæmodialyseafsnit på Frederiksberg Hospital.

Vi er fortrinsvis beskæftiget med at skrive notater i patientjournalerne, men også med f.eks. indkaldelse af patienter til undersøgelser, skrivning af breve, bookning af ambulante tider, bestille kørsler og røntgenundersøgelser.

Der er stor forskel i arbejdet på, om sekretæren sidder i ambulatoriet, på sengeafsnittet  eller i sekretariatet.

Lægesekretærgruppen mødes 1 gang om uge. Vi tilstræber at have ca. 2-3 undervisningsdage halvårlig. Klinikkens læger, diætister og sygeplejersker står for undervisningen.

Lægesekretærens arbejdsopgaver er inde i en udvikling på grund af indførelsen af den elektroniske patientjournal, og dermed forsvinder journalen, som vi kender den.​

Se også

Lægesekretærelever i Nefrologisk Klinik​Redaktør