Hjemmeparenteral ernæring, intravenøs terapi efter udskrivelse

Det er ikke i alle tilfælde muligt at bedre tarmfunktionen tilstrækkeligt til, at man kan klare sig uden tilskud af ernæring direkte ind i venesystemet, parenteral ernæring. 

​​​​​​​​​​​​

Hvis din tarmfunktion er permanent nedsat, så tilbyder vi dig hjemmeparenteral ernæring. Det betyder i praksis, at klinikkens personale vurderer hvad dit ernæringmæssige behov er og derefter uddannes du, din familie eller måske hjemmesygeplejersker til at varetage det praktiske med selve behandlingen, infusion af væsker mv. 

Når oplæringen er velgennemført, kan du komme hjem med denne behandling og du knyttes til vores ambulatorium.
 
Klinikken har stor erfaring i denne form for support, der styres af et tværfagligt team i sengeafdelingen og ambulatorium med speciallæger og særligt uddannede sygeplejersker. 

Er du blevet henvist til vores afdeling mhp. at komme hjem med parenteral ernæring, kan du læse mere om indlæggelsesforløbet i denne pjece: 


​​​​

​​​​​​​​
Redaktør