Personale i Medicinsk Gastroenterologisk Klinik

Klinikchef
Per Brøbech, overlæge, dr.med.
Tlf.  3545 2156


Ledende oversygeplejerske
Joy Christina Hult
Tlf  3545 1036


Afdelingssygeplejersker
Jakob Abildtrup 
Tlf. 3545 1497

Birthe Vedel
Tlf. 3545 9522


Klinisk Sygeplejespecialist
Louise Bangsgaard, Cand.scient.san
Tlf. 3545 2514


Sygeplejesekretær
Maibrit Fjordside
Tlf. 3545 3124


Klinisk Vejleder
Marie Lommer Bagger
Tlf. 3545 7060

Redaktør