Henvisning til Medicinsk Gastroenterologisk Klinik

Sådan henviser du patienter til Medicinsk Gastroenterologisk Klinik på Rigshospitalet.

​​​​​​​​​​​

Speciallæge/praktiserende læge i Region H ​

Hvis du er speciallæge eller praktiserende læge i Region H og ønsker at henvise en patient, så sendes henvisningen via den centrale visitationsenhed (CVI).

Hospitalsafdeling i eller udenfor RegionH​​

Ønsker du at overflytte en patient fra din afdeling/klinik på et af hospitalerne i RegionH eller fra et hospital i en anden region kontakt
  • Medicinsk Gastroenterologisk afdeling CA
    bagvagt tlf 3545 1032


Kontakt vedrørende henvisning af patient​

Du kan alternativt i tidsrummet mandag-fredag 08.00-15.30 ringe direkte til Medicinsk Gastroenterologisk Sekretariat CA 3124 på 35452383 og få kontakt med en af afdelingens overlæger.

Et kort oplæg med resumé af sygehistorie kan sendes med fax til 35452427. Klinikken vil herefter melde tilbage om tidspunktet for en eventuel overflyttelse.​​​

 Kontakt sengeafsnittene

​​


Redaktør