Sygeplejestuderende

Sygeplejestuderende/sosu assistentelev i Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik og Levertransplantationsafdelingen.
​​I Kirurgisk K​linik behandler og plejer vi primært patienter indlagt efter Cardiaresektion, leverresektion, Whipples operation samt traumer på lever, galde og pancreas.

I Kirurgisk Klinik Levertransplantationsafdelingen behandler og plejer vi primært patienter indlagt efter levertransplantaion, leverresektion, Whipples operation samt traumer på lever, galde og pancreas.

Vi modtager sygeplejerskestuderende i klinisk undervisning på modul 1, 2, 4,5 , 11-12 i forløb, samt lejlighedsvis modul 13 . Vi modtager ligeledes sosu ass.  elever på p1 niveau.

Læringsmuligheder i Kirurgisk Klinik 

De studerende møder patienter i akutte og elektive forløb.

I klinikken arbejder vi særligt med
  • Præ- og postoperativ sygepleje herunder acclererede leverresktionsforløb
  • Mobilisering
  • Smertebehandling
  • Ernærings-, væske- og transfusionsbehandling.

Undervisningstilbud og tilrettelæggelse af undervisningen

Hver studerende får tilknyttet en daglig vejleder og derudover et tæt samarbjede med den kliniske vejleder. I det daglige følger den studerende et patientforløb med henblik på at opnå modulets læringsudbytter.

Desuden tilbyder vi
  • At overvære operation samt diverse undersøgelser
  • Skill lab undervisning for modul 2
  • Refleksionsklinik for modul 4 studerende
  • Journal clubs for modul 11 og 12 studerende​

Kliniske undervisere og vejledere 
​​​
Helle Bischoff

Klinisk underviser
35458964
Helle.Bischoff@regionh.dk

Tilknyttet følgende afsnit i klinikken
  • Kirurgisk klinik C 2123, 3121 og 3122​Karen Holck
Klinisk vejleder
35452124/ 35456803
karen.holck@regionh.dk
​​
Redaktør