Sygeplejestuderende

Sygeplejestuderende/sosu assistentelev i Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik og Levertransplantationsafdelingen.
​​I Kirurgisk K​linik behandler og plejer vi primært patienter indlagt efter Cardiaresektion, leverresektion, Whipples operation samt traumer på lever, galde og pancreas.

I Kirurgisk Klinik Levertransplantationsafdelingen behandler og plejer vi primært patienter indlagt efter levertransplantaion, leverresektion, Whipples operation samt traumer på lever, galde og pancreas.

Vi modtager sygeplejerskestuderende i klinisk undervisning på modul 1, 2, 4,5 , 11-12 i forløb, samt lejlighedsvis modul 13 . Vi modtager ligeledes sosu ass.  elever på p1 niveau.

Læringsmuligheder i Kirurgisk Klinik 

De studerende møder patienter i akutte og elektive forløb.

I klinikken arbejder vi særligt med
 • Præ- og postoperativ sygepleje herunder acclererede leverresktionsforløb
 • Mobilisering
 • Smertebehandling
 • Ernærings-, væske- og transfusionsbehandling.

Undervisningstilbud og tilrettelæggelse af undervisningen

Hver studerende får tilknyttet en daglig vejleder og derudover et tæt samarbjede med den kliniske vejleder. I det daglige følger den studerende et patientforløb med henblik på at opnå modulets læringsudbytter.

Desuden tilbyder vi:
 • At overvære operation samt diverse undersøgelser
 • Skill lab undervisning for modul 2
 • Refleksionsklinik for modul 4 studerende
 • Journal clubs for modul 11 og 12 studerende

Kliniske undervisere og vejledere 
​​​
Helle Bischoff

Klinisk underviser
Tlf. 35 45 89 64
Mail: Helle.Bischoff@regionh.dk

Tilknyttet følgende afsnit i klinikken
 • Kirurgisk klinik C 2123, 3121 og 3122​

Trine Bøttiger
Klinisk vejleder
Tlf. 35 45 21 24
trine.boettiger@regionh.dk 

Uddannelse
 • ​Sygeplejerske (uddannet 2009)
 
Tilknyttet følgende afdelinger i klinikken
 • Levertransplantation, CTX 2124
 
Pædagogisk erfaring
 • Klinisk vejleder, CTX 2124
 
Klinisk erfaring
 • ​Levertransplantation, CTX 2124​​​

 
​Pia Anhøj
Klinisk vejleder 
Tlf. 35 45 31 21
Mail: pia.anhoej@regionh.dk

Uddannelse
 • Sygeplejerske (uddannet 2001)​
Tilknyttet følgende afdelinger i klinikken
 • Afdeling 3121
Pædagogisk erfaring
 • Klinisk vejleder siden 2008

​​
Redaktør