Om Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik

I Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik (mave og tarm kirurgi) arbejder vi med diagnostik, behandling og opfølgning på sygdomme i leveren, bugspytkirtlen og marvetarmkanalen, samt levertransplantation hos børn og voksne.  Endelig udfører vi også samtidig (simultan) transplantation af bugspytkirtel og nyre.

​​​

 

Vi varetager primært højt specialiserede funktioner, omfattende

 
 • kirurgi på spiserør og mavesæk
 • kirurgi på lever og galdeveje
 • kirurgi på bugspytkirtel
 • kompliceret kirurgi af multiopererede
 • børnekirurgi
 • transplantation af lever og
 • simultan transplantation af nyre og bugspytkirtel.
Klinikken fungerer desuden som støttefunktion til Traumecentret på Rigshospitalet.

 

I Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik arbejder vi for 


 
 • at levere patientbehandling på højeste internationale niveau
 • at være ajour med og bidrage til forskning og udvikling på højeste internationale niveau,
 • at være et attraktivt uddannelsessted, for at tiltrække de bedst kvalificerede fagpersoner og studerende
 • at skabe et attraktivt arbejdsmiljø.

 
Standardiserede behandlings- og plejeplaner er omdrejningspunktet for behandling af størsteparten af afdelingens cancersygdomme, og vi forventer, at dette vil gøre vores patienter i stand til hurtigere at få en normal hverdag og modtage relevant opfølgende behandling. Vi lægger stor vægt på at understøtte vores patienters generelle sundhedsmæssige og psykiske behov, og ønsker at skabe et godt forløb på tværs af de behandlende afdelinger og hospitaler.

 

Sengeafsnit, ambulatoriet og dagkirurgiske senge

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik har 51 senge fordelt på 4 afsnit og derudover 16 børnekirurgiske senge. Sengene rummer årligt ca. 3.000 indlæggelser og udskrivelser. Den gennemsnitlige indlæggelsestid 6,5 dage, hvor de korte ophold er ca. 2 dage efter kikkertkirurgi og op til 21 dage efter levertransplantation. 3 af sengene anvendes til ambulante indgreb, hvor patienten får foretaget et indgreb og udskrives samme dag. 

 
Vi har ca. 5000 ambulante besøg om året og udfører omkring 2500 kikkertundersøgelser.

 

 

Endoskopienheden i ambulatoriet
I vores ambulatorium ligger afdelingens endoskopienhed (enhed for kikkertundersøgelser). Her gennemførers årligt ca. 2500 kikkertundersøgelser gennem allerede eksisterende legemes åbninger. Kikkertundersøgelserne har til formål at diagnosticere og evt. behandle lidelser gennem lokale indgreb. 

Indgrebene omfatter gastroskopi (kikkertundersøgelse af mavesæk og tolvfingertarm), sigmoideoskopi (undersøgelse af endetarm og nederste del af tyktarmen), koloskopi (undersøgelse af hele tyktarmen og den nederste del af tyndtarmen).
Læs mere om skopiundersøgelser​

 
Herudover foretages indgreb på galdevejene ved en såkaldt endoskopisk retrograd cholangiopancreaticografi (ERCP), hvor man fra tolvfingertarmen får adgang til galdevejene og kan behandle lokale lidelser her.
Læs mere om ERC​P og skopiundersøgelser​ 

 
Endvidere udføres der andre terapeutiske procedurer i spiserør og mavesæk som f.eks. stentanlæggelse, argonbeaming til behandling af synkestop (argon plasma koagulation), HALO til behandling af forstadier til kræft(trinvis, cirkumferentiel, lokal radiofrekvensbehandling) samt stent som blødningsstandsende behandling.

 
Endelig udføres endoskopisk ultralydsscanning (EUL), hvor man med en kikkert placerer en ultralydsmåler til ligeledes at undersøge og evt. tage vævsprøver fra lokale strukturer, som er vanskeligt tilgængelige ad anden vej. 


Dagkirurgi
I ambulatoriet er endvidere 4 dagkirurgiske senge (5-døgns senge), som er åben til kl. 18 alle hverdage. Disse senge er til patienter med mindre kirurgiske indgreb eller efter større endoskopiske indgreb, hvor patienterne observeres forud for udskrivningen samme dag. ​

 

 

Kirurgiske hovedområder 


Spiserør og mavesæk

Vores arbejde her drejer sig overvejende om udredning og operation for forstadier til eller cancer i spiserør og mavesæk. Se også følgende beskrivelse af pakkeforløb. Vi får henvist ca. 900 patienter hvert år inden for denne behandlingskategori, herunder skal ca. 110 patienter opereres i spiserørsovergangszonen og ca. 90 patienter opereres i mavesækken. Vi rapporterer i klinikken årligt til den multidisciplinære cancergruppe for cancer i spiserør og mavesæk. 

 
Lever, galdegang og bugspytkirtelkirurgi
Kirurgi for lever, galdegang og bugspytkirtel er samlet i ét fagområde. I klinikken vurderer vi årligt ca. 3400 sygdomsforløb indenfor sygdomskategorierne cancer i lever, galdeveje og bugspytkirtel. Kirurgien omfatter behandling af primær leverkræft, af galdegangskræft, og behandling af levermetastaser - typisk fra tyk- og endetarms kræft. Vi udfører ca. 500 af disse operationer årligt, og ca. 50 af disse omfatter galdegangs cancer, hvor det er nødvendigt at rekonstruere galdegangene. Der rapporteres årligt til den nationale kliniske database (DLGCG). Vi udfører ca. 170 indgreb på bugspytkirtler, hvor det lang overvejende drejer sig om kræft og forstadier til kræft. Her indrapporterer vi ligeledes til den nationale kliniske database (DPCG).

 
Levertransplantationer
Foretages som følge af akut leversvigt eller som følge af en kronisk leversygdom i form af skrumpelever efter primær skleroserende kolangit, alkohol overforbrug, autoimmun leversygdom, leverbetændelse grundtype B eller C, eller primær leverkræft (efter særlige retningslinjer). Levertransplantation foregår i samarbejde med Hepatologisk Klinik (levermedicinske sygdomme). Der udføres ca. 60 transplantationer årligt. Der indrapporteres  til det Nordiske samarbejde for organudveksling (Scandiatransplant) og det eruopæiske transplantations netværk (ESOT).
Se Hepatologisk Kliniks hjemmeside

Simultan bugspytkirtel og nyre transplantation
Denne transplantationsform udføres for patienter med type I sukkersyge, der ikke har ledsage sygdomme i væsentlig grad. Behandlingstilbuddet er netop indført og vi forventer, at ca. 15 danskere årligt skal tilbydes indgrebet. Behandlingen foretages i samarbejde med Nefrologisk Klinik (nyresygdomme)og Urologisk Klinik (nyre og urinvejssygdomme). Der indrapporteres  til det Nordiske samarbejde for organudveksling (Scandiatransplant) og det europæiske transplantations netværk (ESOT).

 
Multiopererede patienter
Denne gruppe omfatter patienter med komplikationer til kirurgi eller patienter der er opereret mange gange før og særlig kan disse have været opereret for kronisk tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa eller morbus Crohn). Der opereres ca. 150 patienter i denne gruppe om året. Der er ingen faste vejledninger for disse patienter, idet gruppen er meget forskelligartet. Behandling af de kroniske betændelsesformer foregår i samarbejde med Medicinsk Gastroenterologisk Klinik.
Se Medicinsk Gastroenterologisk Kliniks hjemmeside​

 
Herudover foretages behandling og opfølgning af skader på galdevejene som følge af kirurgisk indgreb. Der udføres ca. 15 operationer om året.

 
Traume patienter
Klinikken medvirker ved modtagelse af traumepatienter i Traumecentret. Vi har her til opgave at afgøre om patienterne har livstruende kirurgiske lidelser, der kræver akut kirurgisk intervention. Der modtages ca. 1000 traumer årligt og ca. 300 har behov for akut kirurgisk assistance.  

Specialiseringsgrad for klinikken 


 
På landsplan er de kirurgiske afdelinger inddelt efter deres specialiseringsgrad og opgaver. Klinikken er hovedsageligt højt specialiseret og tilsvarende afdelinger findes på Odense Universitetshospital, Århus Universitetshospital og på Ålborg Universitetshospital.

 
Hovedfunktionen dækker over diagnostik, behandling og opfølgning af alle basalkirurgiske indgreb. Regionsfunktioner, dvs. funktioner, som har en vis kompleksitet, er relativt sjældent forekommende og/eller kræver en del ressourcer, herunder f.eks. samarbejde med flere andre specialer. En regionsfunktion kan typisk varetages på 1-3 sygehuse i hver region.

 
Højt specialiserede funktioner er funktioner, som har en stor kompleksitet, er sjældent forekommende og kræver mange ressourcer, samt  samarbejde med flere andre specialer. En højt specialiseret funktion kan typisk varetages 1-3 steder i landet. Børnekirurgien hører til denne kategori pga. de særlige forhold, der er, når man behandler, plejer og opererer børn.

 
Den valgte fordeling på specialisering mellem landets hospitaler er en prioritering gennemført af Sundhedsstyrelsen for at samle de vanskeligere og sjældne indgreb på få afdelinger, og for at sikre den bedst mulige kvalitet. Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik varetager den højt specialiserede funktion for børnekirurgi, kirurgi på lever, galdeveje, bugspytkirtel, spiserør og mavesæk, samt komplikationer fra anden kirurgi for patienter Øst for Storebælt. Funktionen for levertransplantation og nyrepancreastransplantation gælder patienter fra hele landet.

 
Børnekirurgien udføres tre steder i Danmark. På Rigshospitalet, urologi i Århus og børnekirurgi på Odense Universitetshospital. På Rigshospitalet findes dette som en kombination af børneurologi og børnekirurgi. 

 

 
​Læs mere

 


 

 

​​​​
Redaktør