Forskningsområder

​Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik

Klik på et forskningsområde for at se projekter.

Spiserør, overgangszone, mavesæk (øvre kirurgi)​
1.Præoperativ træning – pilot studie
Oplæg til internationalt studie mellem DK, Holland, Sverige og England.
Ansvar: Pieter de Heer

2. Predictive and prognostic value of immunohistochemical markers for proliferation and apoptose in cancer of the esophagus,
Pieter de Heer

3.Impact of early post-operative fluid intake in patients undergoing esophagectomy for adeno- carcinoma og the gastroesophaegeal junction
Ansvar: Kristine Eberhard

4.Effekt af epidural analgesi på hepato-splanknisk mikrocirkulation 
Ansvar: Rikard Ambrus
Deltagere: Rikard Ambrus, Michael Ambrus, Lars Bo Svendsen

5.Postoperative ændringer i proANP hos patienter i Trendenlenburgs leje efter større abdominalkirurgi
Pt.kategori også: Lever og pancreas
Ansvar: Rune Strandby
Deltagere: Rune Strandby, Rikard Ambrus, Amalie Henriksen, Lars Bo Svendsen, Niels H. Secher, Carl-Christian Kitschen, Michael Achiam

6. Effekt af epiduralanalgesi på det centrale blodvolumen vurderet ved proANP, et randomiseret, dobbeltblændet studie 
(alle patienter der har fået foretaget spyglass inkluderes retrospektivt)
Ansvar: Rune Strandby/Rikard Ambrus
Deltagere: Rune Strandby, Rikard Ambrus, Lars Bo Svendsen, Michael Achiam, 
Niels Secher

7.Mesenterielt traktionssyndrom
Pt.kategori også: Lever og pancreas
Ansvar: Amalie Henriksen, Lars Bo Svendsen
Deltagere: Amalie Henriksen, Lars Bo Svendsen, Michael Achiam, Rikard Ambrus

8. Enhanced recovery after laparoscopic resection of Gastric Stromal Tumors. Surgical technique and outcome
Pt.kategori også: Fast track
Ansvar: Linda Bardram
Deltagere: Linda Bardram, Marianne Wegmann

9. Kvalitetssikringsstudie. Restitution efter cardia operation. Dels før juni 2014, dels efter nyt ernæringsregime her
Ansvar: Lise Munk Plum
Deltagere: Lise Munk Plum, Pieter de Heer, Lars Bo Svendsen

10.  Undersøgelse af smertelindrende effekt ved brug af Kinesiotape mod thorakal smerter efter cardia resektion
Ansvar: Mette Tholstrup Bach, Pieter de Heer
Deltagere: Mette Tholstrup Bach, Pieter de Heer

11. Billroth II versus roux en Y in partial gastrectomy short and long term outcomes
Litteraturstudie
Ansvar: Pieter de Heer
Deltagere: Pieter de Heer

12. PRE-SET
Ansvar: Jesper Christensen (CFAS), Pieter de Heer
Deltagere: Pieter de Heer, Charlotte Egeland

13.Endoscopic electroporation in esophageal cancer
Ansvar: Michael Achiam
Deltagere: Lars Bo Svendsen, Michael Achiam, Charlotte Egeland, Julie Gehl, Carolina Plaschke (ØNH), Lene Bæksgaard, Henrik Gutte, Helle Hjort, Johan Löfgren, Andreas Kjær
Bugspytkirtel​
1.Forudsigelse af inresektabilitet ved biomarkører hos patienter indstillet til operation for pancreascancer 
Ansvar: Camilla Palmquist
Deltagere: Camilla Palmquist, Carsten Palnæs Hansen, Jan Storkholm, Julia S. Johansen

2. Forekomsten af enterococcus faecium/faecalis er signifikant associeret til anastomoselækage ved pancreatikoduodenektomi
Ansvar: Mohamed Belmouhand
Deltagere: Mohamed Belmouhand, Paul Krohn, Michael Achiam, Lars Bo Svendsen, Carsten Palnæs, Jan Storkholm, Amalie Henriksen

3.Interview af patienter opereret for kræft med Whipples operation og deres erfaringer og forventninger til opfølgning
Ansvar: Bo Marcel Christensen
Deltagere: Bo Marcel Christensen, Jens Hillingsø

4.Restitution efter pancreasoperation
Ansvar: Lise Munk Plum og sygeplejersker fra Kirurgisk Klinik C
Deltagere: Lise Munk Plum med flere, Carsten Palnæs

5. Selvvurderet livskvalitet efter pancreasoperation (Whipple og total pancreatektomi)
Ansvar: Lise Munk Plum
Deltagere: Lise Munk Plum med flere, Carsten Palnæs

6.Fast track pancreas
Ansvar: Carsten Palnæs
Deltagere: Carsten Palnæs, Paul Krohn, Jan Storkholm, Jens Hillingsø

7. Indikation for operation af neuroendokrine non-fungerende tumorer i pancreas
Ansvar: Carsten Palnæs
Deltagere: Carsten Palnæs, Ulrich Knigge

8. Effekt af per oral eller systemisk antibiotika på anastomoselækage og komplikationsrater ved Whipples operation for tumorer i pancreas, et randomiseret, dobbelbelt-blindet, kontrolleret studie
Ansvar: Paul Krohn
Deltagere: Paul Krohn, Lars Bo Svendsen, Michael Achiam, Carsten Palnæs, Jan Storkholm, Charlotte Egeland

9. PET/MR-scanning og cirkulerende tumorceller til evaluering af behandling med kemoterapi hos patienter med spiserørskræft
Ansvar: Mohamed Belmouhand
Deltagere: Mohamed Belmouhand, Michael Achiam, Johan Löfgren, Lene Bæksgaard, Helle Hjort, Henrik Gutte, Andreas Kjær, Lars Bo Svendsen
Lever
1. Why in hospital. 100 leveropererede efter nyt regime (steroid, ændret snit, indlæggelse samme dag)
Ansvar: Lise Munk Plum
Pt.kategori også: Fast track
Deltagere: Lise Munk Plum, Nicolai Schultz med flere. 

2.LIGRO study (ALPPS), Skandinavisk Multicenter studie
Ansvar: Peter Nørgaard, Nicolai Schultz
Deltagere: Nicolai Schultz, Peter Nørgaard

3.Fast track lever 2.0
Ansvar: Nicolai Schultz, Jens Hillingsø, Lise Munk Plum
Deltagere: Nicolai Schultz, Jens Hillingsø, Lise Munk Plum​
Transplantation
1​​.Risk factors contributing to new-onset metabolic syndrome in liver transplant recipients: a systematic riview
17000 artikler screenet, 22 er inkluderet
Ansvar: Line Thøfner, Allan Rasmussen
Deltagere: Line Thøfner,  Allan Rasmussen, Andreas Rostved, H.C. Pommergaard

2.Donor specific HLA alloantibodies in liver transplantation: a prospective blinded multicenter prognostic study
Ansvar:  Andreas Rostved, Allan Rasmussen
Deltagere: Andreas Rostved, Allan Rasmussen

3.Anti-Simulect Autoantistoffer
Ansvar: Christian Ross
Deltagere: Christian Ross, Allan Rasmussen, Immunlab, NLTG

4.Fast track Tx-lever
Ansvar: Allan Rasmussen, Jens Hillingsø
Deltagere: Allan Rasmussen, Jens Hillingsø, Carina Lund Sørensen, Christine Dengsø 

5. Impact of Bacterial Translocation and Liver Function on Outcome after Liver Transplantation
Ansvar: Andreas Rostved, Allan Rasmussen, Jens Hillingsø
Deltagere: Andreas Rostved, Allan Rasmussen, Jens Hillingsø m. fl. fra andre afdelinger

6.Donor Specific HLA alloantibodies Impact on Chronic Rejection, Fibrosis and Biliary Complications: a cross-sectional study
Ansvar: Andreas Rostved, Allan Rasmussen
Deltagere: Andreas Rostved, Allan Rasmussen, Helle Bruunsgaard, 
H. C. Pommergaard, Jens Hillingsø

7.Fluid Balance a Postoperative Risk Factor for Morbidity and Mortality after Liver Transplantation: a systematic review with meta-analysis
Ansvar: Andreas Rostved, Allan Rasmussen
Deltagere: Andreas Rostved, Allan Rasmussen, Helle Bruunsgaard, 
H. C. Pommergaard, Jens Hillingsø

8.Can Biomarkers Predict Acute Cellular Rejection after Liver Transplantation
Ansvar: Andreas Rostved, Allan Rasmussen, Jens Hillingsø
Deltagere: Andreas Rostved, Allan Rasmussen, Jens Hillingsø m. fl. fra andre afdelingerØvrige forskningsprojekter
1. Traume parathedsstudiet; Spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingsledelser og vagthavende.
Dataindsamling pågår. Efter ”Norsk” model.
Ansvar: Peter Svenningsen, Martin Sillesen
Deltagere: Peter Svenningsen, Martin Sillesen, Rasmus Fabricius, Kristin Steinthorsdottir

2.Rottestudier (De kører med opsætning af pilotstudier) Traumatisk Rottemodel
Ansvar: Peter Svenningsen, Martin Sillesen
Deltagere: Peter Svenningsen, Martin Sillesen, Rasmus Fabricius, Kristin Steinthorsdottir

3. Valproat studier. Der kører tre dyreforsøg i Michigan der undersøger effekten af Valproat på diverse immunologiske markører; University of Michigan, Ann Harbour, samarbejde
Ansvar: Peter Svenningsen, Martin Sillesen
Deltagere: Peter Svenningsen, Martin Sillesen, Rasmus Fabricius, Kristin Steinthorsdottir

4. ”Histone deacetylase gene expression patterns are associated with outcomes following blunt trauma”. 
Er blevet præsenteret på AAST 2015 i Vegas; artiklen i 2. review J of Trauma. University of Michigan, Ann Harbour, samarbejde.
Ansvar: Peter Svenningsen, Martin Sillesen
Deltagere: Peter Svenningsen, Martin Sillesen, Rasmus Fabricius, Kristin Steinthorsdottir

5. “Fresh Frozen Plasma resuscitation modulates brain gene expression patterns in a large animal model of combined traumatic brain injury and shock”
Skal præsenteres på American College 2015 i Chicago, artikel til Journal of the American College of Surgeons er i produktion. University of Michigan, Ann Harbour, samarbejde.
Ansvar: Peter Svenningsen, Martin Sillesen
Deltagere: Peter Svenningsen, Martin Sillesen, Rasmus Fabricius, Kristin Steinthorsdottir

6. “Histone deacetylase gene expression networks are associated with the immune response following blunt trauma”
I Skriveprocess; University of Michigan, Ann Harbour, samarbejde.
Ansvar: Peter Svenningsen, Martin Sillesen
Deltagere: Peter Svenningsen, Martin Sillesen, Rasmus Fabricius, Kristin Steinthorsdottir

7.  ”Associations between leucocyte gene expression patterns and coagulopathy ”
studie på standby pga. Tidsmangel, skriveproces startes hen over vinteren; I samarbejde med Massachusetts General Hospital. 
Ansvar: Peter Svenningsen, Martin Sillesen
Deltagere: Peter Svenningsen, Martin Sillesen, Rasmus Fabricius, Kristin Steinthorsdottir

8. Kortlægning af årsager til fascieruptur efter abdominalkirurgiske indgreb
Ansvar: Stefan Burgdorf
Patientkategorier: Traume, ECV, pancreas, lever
Deltagere: Stefan Burgdorf, Jens Hillingsø, Martin Sillesen

9.PreParE – Prevention af Parastomal Bulging in patients with an Enterostoma 
Forebyggelse af parastomal buledannelse hos patienter med tarmstomi
Ansvar: Thordis Thomsen samt styregruppe med bl.a. Kir. C, og afd.ledelsen Gast.kir.,  Herlev (ph.d. studie 1 sygepl. og 1 fys
Deltagere: Thordis Thomsen, Jens Hillingsø, Mark Ainswort m.fl. 

10. Bedre diagnostik og behandling af nekrotiserende enterocolitis (NEC) hos neonatale
Ansvar: Kristine Bach Korsholm Knudsen, Lars Bo Svendsen

11.Intraoperativ systemisk hypotension og hjernes gennemblødning: en eksperimentel grisemodel
Ansvar: Rikard Ambrus, Lars Bo Svendsen

Børnekirurgisk
Tidlig visitation af patienter med mistænkt invagination
Ansvar: Inge Ifaoui

Optimering af behandling af nedsat fertilitetspotential ved kryptorkisme
Ansvar: Jorgen Thorup

Immunohistokemisk bestemmelse af modning af germinalceller hos drenge
Ansvar: Kolja Kvist

Aspekter af epidemiologi, patogenese og behandling af kryptorkisme
Ansvar: Jorgen Thorup

Funktionel eller obstruktiv non-neurogen detrusor overaktivitet hos børn
Ansvar:​ Susanne Reinhardt.

Postoperative prognostiske faktorer ved behandling af galdevejsatresi


Databasestudier​

Pancreas


1. Postoperative forløb hos patienter ≥ 75 år efter pancreasopeationer,
Carsten Palnæs, Stefan Burgdorf, Jan Storkholm

2. Hyppigheden af tromboemboliske lidelser efter kirurgi for cancer pancreatis,
Carsten Palnæs og Camilla Palmqvist (stipendiat på afd. C) og Dan Catalayud

3. Resultaterne af veneresektion ved pancreaskirurgi,
Carsten Palnæs og Jan Storkholm

4. Resultaterne af pancreatektomi,
Carsten Palnæs og Jan Storkholm

5. Postoperativ insulinbehandling hos total pancreatektomerede patienter,
Carsten Palnæs (sammen med afd. PE) og professor Elisabeth Mathiesen

6. Postoperative forløb hos patienter ≥ 75 år efter pancreasopeationer,
Carsten Palnæs, Stefan Burgdorf, Jan Storkholm

Lever

6. Improved overall survival in laparoscopic liver resection versus open surgery in patients with colorectal cancer,
Kenneth H. Jensen

7. Simultaneous Colorectal and Liver Resection – A Danish two Centre Experience,
Kenneth H. Jensen

Tx-lever

8. Retrospektivt studium af kirurgiske komplikationer af det umiddelbare efterforløb af levertransplantation af 0-18-årige børn i Danmark fra 1990 til i dag (altså alle levertransplanterede børn i Danmark),
Vibeke Næser

9. Kirurigiske komplikationer i efterforløbet af LTX ved choledochojejunostomi versus choledochoduodenostomi ved levertransplantation af patienter med primær skleroserende cholangit – et retrospektivt studie,
Vibeke Næser

10. Post –Transplant MELD Score,
Andreas Rostved

11. Biomarkers after liver,
Andreas Rostved

12. TxCode- Dødsårsager hos levertransplanterede,
Andreas Rostved

13. Donor Specific Antibodies,
Andreas Rostved

ECV

14. Impact of early post-operative fluid intake in patients undergoing esophagectomy for adenocarcinoma of the gastroesophaegeal junction,
Morten Thorsteinsson

15. The influence of anastomotic insufficiency on localization of recurrence,
Michael Achiam

16. Enhanced recovery after laparoscopic resection of Gastric Stromal Tumors. Surgical technique and outcome,
Linda Bardram/Marianne Jendresen

17. Forekomsten af malignt melanom i mave- tarmkanalen,
Amalie Henriksen/Lars Bo Svendsen

18. Predictive and prognostic value of immunohistochemical markers for proliferation and apoptose in cancer of the esophagus
Pieter de Heer, Pruess-Hasselby J, Holm J, Kofoed SC, Svendsen LB

19. Effect of statins on oncological outcome and postoperative complications in patients with cancer of the esophagus.
Pieter de Heer, Lars Bo Svendsen, Steen Kofoed, Michael Achiam, Amalie Henriksen

20. Rigshospitalets første erfaring med spyglass (databasestudie) 
(Alle patienter der har fået foretaget spyglass inkluderes retrospektivt)
Pt.kategori også. Lever og pancreas
Rune Strandby, Michael Achiam, Finnur Mellemgaard, Lars Bo Svendsen

21. Forekomsten af malignt melanom i mave-tarmkanalen (databasestudie)
Amalie Henriksen, Lars Bo Svendsen, Steffen Heegaard, Lauge Hjort Mikkelsen

22. Recidiv efter operation for cardia cancer; et retrospektivt studie
Mohamed Belmouhand, Michael Achiam, Lars Bo Svendsen, Steen Kofoed, Lene Bæksgaard

Traume

23. “Effect of transfusion strategy in acute non-variceal upper gastrointestinal bleeding – a nationwide study of 5861 hospital admissions in Denmark”;  I 2. review. Ved World journal of surgery. Data fra vores COTESS (Copenhagen Trauma and Emergency Surgery Surveys) database
Peter Svenningsen, Martin Sillesen, Rasmus Fabricius, Kristin Steinthorsdottir

24. “Severity of gastrointestinal bleeding in patients on new oral anticoagulants – a nationwide study in Denmark”; I skriveprocess. Data fra vores COTESS database
Peter Svenningsen, Martin Sillesen, Rasmus Fabricius, Kristin Steinthorsdottir

25. ”Regional variation in use of blood products in upper GI bleeders” ; Regional variation i brug af blødningsprodukter ved øvre GI blødning (sendt til UfL) Data fra vores COTESS database
Peter Svenningsen, Martin Sillesen, Rasmus Fabricius, Kristin Steinthorsdottir

26. RH’s abdominaltraume kohorte. På tegnebrættet lige nu. – Data er rekvireret i TARN database i samarbejde med Traumecenteret for at undersøge load og type af abdominale Traumer på RH,
Samarbejde med Ovlg. Anne-Marie Sørensen i TC, Peter Svenningsen/Martin Sillesen, Rasmus Fabricius, Kristin Steinthorsdottir


​​​​Redaktør