Forskning i Karkirurgisk Klinik

Vigtigste forskningsområder Karkirurgisk Klinik​

​​​​​Kvantitering og karakteristik af atherosklerose i a. carotis med ultralydteknik

Med såvel 2- som 3-dimensionelle ultralyds-teknikker kan graden af forsnævring foruden mængden af atherosklerose i a. carotis bestemmes. Tilsvarende arbejdes på at kunne kvantitere mængden af forskelle vævstyper i atherosklerotiske plaqes. Undersøgelserne sammenlignes med PET/CT og PET/MR foruden histologiske og molekylær medicinske analyser and plaque fjernet ved operation for carotisstenose. 

Ultralydsbestemmelse af abdominale aortaaneurismers (AAA) størrelse og vækst
Med såvel 2D som 3D teknikker bestemmes størrelsen af AAA udtrykt som største diameter samt aneurisme volumen. Patienter med små AAA følges med regelmæssige skanninger over tid og det undersøges om diameter eller volumen er det bedste mål for vækst. CT skanning bruges som kontrol metode.
Kan medicinsk behandling hæmme væksten af små abdominal aortaaneurismer (AAA)?
Antiinflammatorisk behandling afprøves placebokontrolleret hos patienter med ikke-operationskrævende AAA mellem 38-50 mm med det formål at hæmme væksten. Endepunktet er ændring i diameter som målt hver 3. måned med ultralyd. Varighed af behandlingen er 1 år.​
Effekten af gangtræning og øvrig risikofaktorreduktion hos patienter med claudicatio intermittens
Projekterne undersøger hvor god effekt der kan opnås ved intensiv instruktion og opfølgning mht risikofaktor reduktion og medicinsk profylakse hos patienter med claudicatio intermittens.
​Monitorering af perfusionen i underekstremiteterne med mikro-lightguide spektrofotometri
Centralt i diagnosticering og vurdering af arteriel insufficiens i underekstremiteterne (PAD) står distal trykmåling på ankel- eller tåniveau, men tolkningen er ikke altid entydig. Vi forsker derfor i brugen af ”mikro-lightguide spektrofotometri” som klinisk redskab til monitorering af perfusionen både hos patienter i medicinsk behandling og gangtræning og hos patienter som gennemgår regulær revaskularisering.​​


Redaktør