Sygepleje og uddannelse i Abdominalcentret

Abdominalcentret tilbyder klinisk undervisning til sygeplejestuderende og social - og sundhedsassistenter indenfor det medicinske og kirurgiske felt.

​​​​​​​​

Velkommen til Abdominalcentret

I Abdominalcentrets tilbyder vi klinisk undervisning i 1., 4., 5., og 6. semester.

Du kan efter aftale indsamle empiri til dit bachelorprojekt i 7. semester. Kontakt klinisk lektor Lis Suhr. 

Vi arbejder målrettet med at sikre, at den kliniske undervisning for sygeplejestuderende udvikles og lever op til visionen for den kliniske uddannelse på Rigshospitalet. 

De kliniske vejledere samarbejder på tværs af centrets klinikker med sundhedsfagligt personale om uddannelsesmæssige spørgsmål for at sikre et godt studiemiljø for de uddannelsessøgende.

Læs om de kliniske undervisere i Abdominalcentret

Centrets klinikker

Klinisk undervisning i medicinske og kirurgiske klinikker:


Lærings- og studiemiljø

I den kliniske undervisning tager vi udgangspunkt i dine personlige og faglige forudsætninger. Du har medindflydelse på dit studieforløb. Vi lægger derfor vægt på din individuelle studieplan og inddragelse af din logbog i medicinhåndtering.
 

Vi tilbyder

  • Et dynamisk studiemiljø hvor der er studerende og elever i forskellige uddannelsesforløb
  • At du lærer sygepleje ved aktivt at deltage i plejen af patienter under vejledning af kliniske vejledere og sygeplejersker 
  • Undervisning på tværs af centret med studerende på samme semester 
  • Refleksionsgrupper hvor du og medstuderende mødes med den kliniske vejleder om f.eks. patientbeskrivelser, praksisbeskrivelser og læringsaftaler
  • Træning af kliniske færdigheder i skill-lab  
  • Journal club i sidste del af uddannelsen med klinisk underviser
  • Indsamling af empiri i 7. semester

I centret arbejder vi målrettet med at styrke og udvikle samarbejdet mellem den kliniske og teoretiske del af uddannelsen.

Vi samarbejder med tilknyttede undervisere fra Københavns Professionshøjskole og Diakonissestiftelsen. Underviserene deltager i den kliniske undervisning ved fx journal clubs og interne klinisk prøver.


Kliniske undervisere og kliniske vejledere

Kliniske undervisere og kliniske vejledere varetager i samarbejde med den kliniske lektor den kliniske uddannelse.  Kliniske undervisere er uddannet med sygeplejefaglig og akademisk baggrund og arbejder på tværs af centret.

I den enkelte klinik er der ansat kliniske vejledere med bred kliniske erfaring og med mindst 1/6 diplomuddannelse i pædagogik. De kliniske vejledere varetager den daglige vejledning af de studerendes kliniske undervisning og bed-side vejledning vægtes højt.

De kliniske vejledere, kliniske undervisere og klinisk lektor samarbejder i den kliniske uddannelsesgruppe.  Den kliniske uddannelsesgruppe har ansvar for at planlægge, udføre, udvikle og evaluere den kliniske uddannelse for de sygeplejestuderende i Abdominalcentret.

Læs om de kliniske undervisere i Abdominalcentret

Velkommen til Abdominalcentret!

​​Læs mere

Redaktør