Ny medarbejder i Abdominalcentret

Velkommen til Abdominalcentret

Kære nye medarbejder!
​​​Inden du tiltræder din nye stilling, skal du læse folderen: "Velkommen til Abdominalcentret", som du har modtaget sammen med dit ansættelsesbrev.

Det skal du gøre

For at sikre, at alle dokumenter er i orden inden du tiltræder, beder vi dig om at returnere følgende til hhv. vores HR afdeling/HRU i Gentofte og til Rigshospitalet.

Du skal sende følgende til HRU i Gentofte

  • Oplysningsskema ved nyansættelse
  • Dokumentation for tidligere beskæftigelse (gælder ikke nyuddannede)
  • Evt. tro- og loveerklæring vedr. omsorgsdage
  • Evt. børneattest

(Adresse fremgår af dit ansættelsesbrev)


Følgende returneres til Rigshospitalet

  • Stamkort (uden foto) med de oplysninger, du kan udfylde
  • Skema til bestilling af digital signatur (kun for læger)

Adresse
Rigshospitalet
Abdominalcentret
Personalefunktionen, Afsnit 3113
Blegdamsvej 9
2100 København Ø


Skema vedr. ”dokumentation af akkrediteringskrav” (deltagelse i introduktion) kan medbringes og afleveres til centerintroduktionen d. 2. hverdag i måneden, eller efterfølgende sendes til personalefunktonen på Rigshospitalet på ovenstående adresse.

ID-kort

Hurtigst muligt efter din tiltrædelse, skal du gå til fotoboksen ved informationen i hospitalets forhal og få taget et billede til dit ID-kort.

Parkering

Evt. ansøgning om parkeringstill​adelse udfyldes og sendes til direkte til Rigshospitalets Servicecenter (adresse fremgår af blanketten).

Redaktør